Ministras T. Žilinskas susitiko su profesinių sąjungų vadovais

Ministras T. Žilinskas susitiko su profesinių sąjungų vadovais

Šiandien vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas susitiko su pagrindinių teisėsaugos pareigūnus ir kitus valstybės tarnautojus atstovaujančių profesinių sąjungų vadovais ir aptarė Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo, Valstybės tarnybos įstatymo projekto bei kitus pareigūnams aktualius klausimus.

„Vidaus tarnybos statuto priėmimo ir jį įgyvendinančių teisės aktų projektų rengimo procesą galime pavadinti vienu iš sėkmingiausių ministerijos ir profesinių sąjungų bendradarbiavimo pavyzdžių. Labai tikiuosi, kad ir ateityje diskutuosime, ieškosime probleminių klausimų sprendimų ir dirbsime kartu pareigūnų ir valstybės tarnautojų labui“, – sakė ministras T. Žilinskas.

Ministras pažymėjo, kad priėmus Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimui reikalingus teisės aktus laukia ne ką mažesnis darbas, kurį galima nuveikti tik bendromis jėgomis, – tinkamai įgyvendinti statutą ir jį lydinčius teisės aktus, o prireikus – ir juos patobulinti.

„Šiais metais turime stebėti ir visapusiškai išanalizuoti, ką pavyksta įgyvendinti, o ko ne, kaip praktikoje veikia ar neveikia priimtos nuostatos“, – sakė ministras. Jis kreipėsi į profesinių sąjungų vadovus, prašydamas aktyviai dalyvauti statuto įgyvendinimo procese, stebėti ir identifikuoti problemines nuostatas, jas analizuoti  bei teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Ministras užtikrino, kad gauta informacija ministerijoje „nenuguls į stalčių“, o bus išanalizuota ir įvertinta, ir į konstruktyvius pasiūlymus bus atsižvelgta šių metų antrą pusmetį rengiant pasiūlymus dėl Vidaus tarnybos statuto ir jo įgyvendinimo tobulinimo.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarti pareigūnų darbo užmokesčio didinimo, 40 valandų per savaitę darbo laiko trukmės nustatymo ir kiti klausimai. Profesinių sąjungų atstovai iškėlė pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo klausimų, išsakė savo mintis dėl policijoje šiuo metu vykdomų reformų.

Pasak T. Žilinsko, užsibrėžtas pareigūnų darbo užmokesčio didinimas yra prioritetinis ir turi būti nuosekliai vykdomas visose vidaus reikalų sistemos įstaigose. Įstaigų vadovai, kurie yra savarankiški asignavimų valdytojai, turi surasti tam galimybių. Tačiau tai, ministro žodžiais, negali būti įgyvendinama mažinant pareigūnų skaičių ir dėl to negali nukentėti jų darbo kokybė. Bet koks pareigūnų skaičiaus mažinimas turi būti labai pasvertas ir pamatuotas, nes kvalifikuotų pareigūnų parengimas valstybei brangiai kainuoja ir ilgai užtrunka.

Vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad įvertinant sudėtingą šių dienų geopolitinę situaciją ir grėsmes reikia ir toliau stiprinti sienos apsaugą ir viešąjį saugumą, kad būtų pakankamai patruliuojančių pareigūnų, kurie užtikrintų viešąją tvarką, nes gyventojai pageidauja matyti pareigūnus savo aplinkoje, kiemuose, kad jaustųsi saugūs. 

Ministras dar kartą atkreipė dėmesį į būtinybę veiksmingiau spręsti pareigūnų priklausomybių problemą, akcentavo, kad alkoholio vartojimas darbo vietoje, vairavimas esant neblaiviam niekada nebus toleruojamas. Taip pat paprašė atkreipti dėmesį į tai, kad vidaus reikalų statutinės įstaigos yra depolitizuotos ir pareigūnai darbo metu neturėtų dalyvauti politinėje veikloje.

Profesinių sąjungų vadovų ir vidaus reikalų ministro susitikime buvo sutarta, jog ateityje sprendžiant vidaus reikalų sistemos pareigūnų problemas, bus nuolat dalijamasi aktualia informacija, diskutuojama ir ieškoma bendrų sprendimų. 

Vidaus reikalų ministerijoje vykusiame susitikime dalyvavo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimir Banel, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir federacijos atstovai, Vilniaus apskrities ikiteisminio  tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Lamauskas, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė, Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas, Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Alfredas Povilanskas, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

 

VRM informacija

Komentarai išjungti.