MINISTRĖS IR PROFESINĖS SĄJUNGOS POŽIŪRIAI SUTAMPA

MINISTRĖS IR PROFESINĖS SĄJUNGOS POŽIŪRIAI SUTAMPA

Per dvidešimt Nepriklausomos Lietuvos metų, profesinių sąjungų vaidmuo ir veikla smarkiai pasikeitė. Socialinių garantijų užtikrinimą perėmus valstybės institucijoms, darbuotojų atstovai daugiau dėmesio skiria su darbo santykiais, o ne su socialine rūpyba susijusiai veiklai.

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė susitiko su Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos vadove Irena Petraitiene ir Žemės ūkio ministerijos pirminės profsąjungos grupės (PPG)  atstovais aptarti darbo santykių  ir sveikatingumo sąlygų gerinimo, kvalifikacijos tobulinimo klausimus.

Darbuotojų atstovai domėjosi, ar nenumatoma ministerijoje struktūrinių pokyčių, kurių metu būtų atleidžiami žmonės. Žemės ūkio ministrė patikino, kad žmonės nebus atleidžiami.

„Svarbiausia – pasitikėjimo ir dalykiškumo atmosfera. Žmonės turi būti apie viską informuojami, jie patys turi dalyvauti priimant sprendimus“, – teigia V. Baltraitienė.

Profesinės sąjungos ir ministerijos vadovybės susitikimai planuojami kiekvieną mėnesį, kad būtų aptarti visi kylantys klausimai ir tinkamai į juos reaguojama.

 

ŽŪM pirminės profsąjungos grupė įkurta 2012 m. gegužės 9 dieną.

 

Prieiga saitynu:

http://www.zum.lt/index.php?1575306900

 

LVTPS ir Žemės ūkio ministerijos informacija

Komentarai išjungti.