MOTERŲ KONFERENCIJA VOKIETIJOJE

MOTERŲ KONFERENCIJA VOKIETIJOJE

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos moterys, atstovaujančios šalies savivaldybių, komunalinio ūkio, mokslo įstaigų profesinėms sąjungoms ir Vokietijos  bei Lenkijos giminingų profesinių sąjungų moterimis, lapkričio 17 dieną Vokietijoje, Stralzundo mieste dalyvavo konferencijoje „Profesinės veiklos ir šeimos suderinamumas Baltijos jūros regione – vadovaujančios moterys“.
Šių šalių moterys nagrinėjo moterų–vadovių temą. Diskutuojant paaiškėjo, kad faktinė moterų ir vyrų lygybė profesinėje veikoje neužtikrinama. Politikos ir ūkio srityje vadovavimo postai ir toliau lieka neprieinami moterims. Konferencijos metu keistasi nuomonėmis, diskutuota.
Vadovaujantis sukauptomis žiniomis ir informacija parengtos ir aptartos rekomentacijos, siekiant pagerinti moterų padėtį darbinėje veikloje ir padidinti vadovavimo postuose dirbančių moterų skaičių.
Konferencijos dalyvės reikalauja, kad vadovaujančioms pozicijoms užimti įmonėse, administracijoje ir politikos srityse būtų nustatytos privalomos lyčių kvotos. Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos moterys pritaria ES komisarės Reding ketinimams tuo atveju, jei tokie savanoriški įsipareigojimai nebus priimti arba nebus vykdomi, įvesti privalomas kvotas moterims visoje Europoje, siekiant padidinti jų vaidmenį vadovaujant.
Po konferencijos, kitą dieną, surengta išvyka į Šveriną, susitikti su Meklenburgo–Priešakinės Pomeranijos žemės parlamento atstovėmis. Dalyvavome ekskursijoje po parlamentą, kuris 1990 metais įsikūrė Šverino ežero saloje, buvusioje Meklenburgo hercogų pilyje.

 

 
   Irena Petraitienė
   LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.