SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO PROFESINĖ SĄJUNGA SUŠAUKĖ NEEILINĮ SUSIRINKIMĄ

SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO PROFESINĖ SĄJUNGA SUŠAUKĖ NEEILINĮ SUSIRINKIMĄ

2012 m. sausio 27 d. sušauktas neeilinis Vilniaus miesto socialinės paramos centro profesinės sąjungos visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė ir pavaduotoja Rima Kisielienė.

Susirinkimo metu pateiktos trumpos komiteto ir kontrolės komisijos veiklos, buvusios profesinės sąjungos pirmininkės ataskaitos, svarstyti kiti šiuo metu aktualūs klausimai.

Visuotinu profesinės sąjungos narių pritarimu, dar dvejiems metams pratęsta dabartinio profesinės sąjungos komiteto veiklos kadencija bei išrinkta nauja pirmininkė. Ja tapo Pagalbos į namus skyriaus vyresnioji socialinio darbo organizatorė Irena Strakovska.

 

Vilniaus miesto socialinio paramos centro
profesinės sąjungos komiteto informacija

Komentarai išjungti.