NORVEGŲ PROJEKTAS „DERAMAS DARBAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS SAVIVALDYBIŲ LYGIU“

NORVEGŲ PROJEKTAS „DERAMAS DARBAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS SAVIVALDYBIŲ LYGIU“

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija bei Norvegijos vietos ir regiono valdžios institucijų asociacija  Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos regionuose įgyvendino Norvegų vyriausybės skirtą projektą „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybių lygiu“, kuriuo siekta praplėsti socialinių darbuotojų žinias apie deramą darbą, didelį dėmesį skiriant trečiųjų asmenų smurto rizikos mažinimui.

 

Deramas darbas socialiniams darbuotojams apima be galo daug lygmenų. Tai reiškia – pagarbą kultūrinei įvairovei, visą darbo dieną trunkantį ir produktyvų darbą, įskaitant darbą moterims, jaunesniems ir vyresnio amžiaus darbuotojams, žemesnės kvalifikacijos asmenims, sveikatos bei saugos darbe užtikrinimą, tinkamą, leidžiantį ne tik išgyventi atlyginimą, galimybę keisti bei prie savo poreikių pritaikyti darbo pobūdį, mokytis ir visą gyvenimą tobulėti.

Organizacijose pastebimas trečiųjų asmenų smurtas gali sąlygoti moralės, darbo efektyvumo bei produktyvumo mažėjimą, daryti įtaką darbuotojų pravaikštų skaičiaus didėjimui ir sukelti įdarbinimo sunkumų – tai susiję su reikšmingais šalies ekonominiais ištekliais.

Todėl trečiųjų asmenų patiriamo smurto darbo vietose rezultatai daro įtaką ne tik asmenims, tačiau ir organizacijoms bei šalies ekonomikai. Norint efektyviai spręsti šias problemas, būtina organizacijose užtikrinti sąlygas deramam darbui ir socialinio tvarumo priemonėms.

Šio projekto tikslas – didinti socialinių darbuotojų informavimą, gebėjimus ir suvokimą apie deramo darbo naudą, ypatingai atkreipiant dėmesį į problemas, susijusias su trečiųjų asmenų smurto rizika.

Projektas vykdytas nuo 2013 m. vasario 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto metu įvykdyta daug veikų, tai ir seminarų šia tema rengimas regionuose, kolegų iš Norvegijos patirties sklaida,  atlikti tyrimai dėl trečiųjų asmenų smurto, parengtos rekomendacijos, spalio mėnesį organizuoti deramo darbo diena, kovą surengta konferencija.

Šio projekto metu ne tik socialinių darbuotojų profesinių sąjungų nariai, bet ir jų vadovai įgijo naudingų žinių apie deramą darbą, trečiųjų asmenų smurtą ir  būdus kaip jo išvengti ar apsisaugoti, bet ir įkūrė dvi naujas socialinių darbuotojų profesines sąjungas.

Manau, kad glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių asociacija dar labiau sustiprins jėgas bendriems problemų sprendimams.

Projekto  „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybių lygiu“ įgyvendinimo rezultatai gerai įvertinti Norvegų Vyriausybės organizuotoje konferencijoje 2014 m. lapkričio 25 d. Osle bei  Europos Savivaldybių ir Regionų Tarybos bei Europos visuomeninių paslaugų profesinės sąjungos susivienijimo Europos Socialinio Dialogo komitete 2014 m. gruodžio 16 d. Briuselyje.

 

Irena Petraitienė

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.