Nuveikti darbai, aktualiausia mėnesio informacija

Nuveikti darbai, aktualiausia mėnesio informacija

 

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė susitiko su LR Seimo nariais, dalyvavo Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos (LVPPF) suvažiavime, konferencijoje „Praktinis Europos Sąjungos darbuotojų judumo politikos įgyvendinimas“ bei Muitinės departamento kolegijoje.

 

 

2016/04/21 įvyko Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Irenos Petraitienės susitikimas su Seimo nariais Povilu Urbšiu, Rima Baškiene. Susitikimo metu aptartos reorganizavimo problemos Panevėžio miesto ir Šiaulių miesto savivaldybių administracijose. Profesinės sąjungos pirmininkė Seimo nariams išsakė visus pastebėjimus bei grėsmes dėl vykdomų reorganizacijų ir paprašė, kad jie jautriai reaguotų į dirbančiųjų atleidimą.

 

2016/04/21 Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė dalyvavo Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos (LVPPF) suvažiavime. Suvažiavimo metu pateikta organizacijos penkerių metų veiklos bei finansinės ataskaitos. LVPPF pirmininku penkerių metų laikotarpiui išrinktas Romualdas Nemanius.

 

2016/04/22 Profesinė sąjunga „Solidarumas“ surengė konferenciją „Praktinis Europos Sąjungos darbuotojų judumo politikos įgyvendinimas“. Konferencijos darbe dalyvavo Europos sąjungos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto prezidentas George Dassis, LR Seimo narys Šarūnas Gustainis, LR Vyriausybės kancleris Rimantas Vaitkus, LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos pramoninkų konfederacijos vice prezidentas Erlandas Mikėnas, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė. Konferencijos metu aptartas laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje, išanalizuota ir įvertinta Darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimo galimybės, socialinė partnerystė darbuotojų komandiravimo srityje.

 

2016/04 įvyko Muitinės departamento kolegija. Kolegijos metu apžvelgtas Muitinės departamento praėjusios kolegijos metu priimtų nutarimų vykdymas, aptartos muitinės kodekso įgyvendinimo galimybės. Daugiausia aistrų sukėlė Naujos redakcijos Tarnybos Lietuvos respublikos muitinėje statuto projekto pristatymas, svarstymas ir tvirtinimas. Jo įgyvendinimas darys tiesioginę įtaką muitinės sistemoje dirbančiųjų darbo sąlygoms, socialinėms garantijoms. Šie dokumentai labai svarbūs, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga bei Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga pateikė daug konstruktyvių pasiūlymų, bet Muitinės departamentas nė į vieną šių pasiūlymų neatsižvelgė. Profesinės sąjungos pirmininkė, kolegijos narė, posėdžio metu išreiškė nepasitenkinimą dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į profesinės sąjungos narių nuomonę, nors kaip tik jie geriausiai išmano, kaip reiktų tobulinti muitinės statutą. Ji sakė, kad nebūtinai reikėjo svarstyti muitinės statutą kolegijoje, kai jau iš anksto viskas nuspręsta. Po to, Muitinės departamento direktorius pasiūlė Muitinės statuto projektą perduoti LR finansų ministerijai kartu su pateiktais valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos bei Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pasiūlymais.

Bet mes nenuleisime rankų. Planuojame savo nuomonę pristatyti ir ginti LR finansų ministerijoje, LR Seime.

 

 

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.