TARPTAUTINĖS DERAMO DARBO DIENOS MINĖJIMAS

TARPTAUTINĖS DERAMO DARBO DIENOS MINĖJIMAS


 

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga kartu su partneriais – Lietuvos savivaldybių asociacija ir Norvegijos vietos ir regionų ir valdžios institucijų asociacija vykdo projektą „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybių lygiu“, kurį finansuojaNorvegijos vyriausybė.
 
Įgyvendinant šį projektą Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių regionų savivaldybių socialinės srities specialistams bei savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams organizuojami mokymai deramo darbo tema ir diskusijos, kaip dirbti su agresyviais klientais, kaip išvengti ar sumažinti smurtą iš kliento pusės (trečiųjų asmenų smurtas), valdyti profesinę riziką.
 
Spalio 7- oji – Tarptautinė deramo darbo diena. Šią dieną siekiama atkreipti darbuotojų ir jų darbdavių dėmesį į problemas, susijusias su darbo sąlygomis bei darbo santykiais.
Norime akcentuoti, kad socialinių darbuotojų darbo sritis Europos sąjungos šalyse (kaip ir Lietuvoje) priskiriama prie didesnės socialinės rizikos sričių.
 
Pastaraisiais metais, Lietuvos savivaldybėse bei socialinių paslaugų įstaigose atlikti tyrimai parodė, kad net 71,8 proc. socialinių darbuotojų dažniau kaip kartą per mėnesį jaučia grėsmę saugumui, o 21,3 proc. socialinių darbuotojų profesinę riziką patiria beveik kiekvienų dieną.
Didžioji dalis socialinių darbuotojų nurodė, kad stresą ir profesinę riziką jie dažniausiai patina dėl nesaugios darbo aplinkos, nepagrįstai mažo ir neadekvataus darbo užmokesčio ir pervargimo darbe.
 
ES ir nacionaliniai teisės aktai pabrėžia, kad tiek darbdaviai, tiek ir darbuotojai turi įsipareigojimų saugos srityje. Darbdaviai yra įpareigoti konsultuotis su darbuotojais darbo saugos klausimais, o darbuotojams tenka atsakomybė rūpintis savo ir kitų asmenų sauga naudojantis mokymuose įgytomis žiniomis ir darbdavio parengtomis instrukcijomis.
Socialiniai darbuotojai turi vadovautis principu – „aš ateinu į darbą dirbti ir privalau dirbti be jokio streso“.
 
Kreipiamės į visus savivaldybės socialinius darbuotojus, jų darbdavius, taip pat kitų sričių profsąjungų narius ir kviečiame spalio 7-ąją – Tarptautine deramo darbo dieną – dalyvauti kampanijoje ir dar kartą padiskutuoti profesinės rizikos aktualijomis, atkreipiant dėmesį į problemas, susijusias su socialinių darbuotojų darbo sąlygomis, darbo santykiais ir darbo apmokėjimu.
 

R. Čapas
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas
 
 
LVTPS informacija

Komentarai išjungti.