Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

EK ataskaita. Europos Komisija paskelbė Lietuvai skirtą ataskaitą, kurioje analizuojami šalies ekonominiai ir socialiniai iššūkiai. Tai – vienas svarbiausių Europos semestro dokumentų, nubrėžiantis gaires, į kokias temas turi koncentruotis ES šalys narės. Daugiau informacijos ir susijusius dokumentus galite rasti čia ir čia. Minimali alga. ETUC buvo paprašyta pateikti poziciją Europos Komisijai dėl su bendros minimalios algos iniciatyva susijusių aspektų. Pastarajame ETUC Vykdomajame komitete šiai pritarta aiškia persvara. LPSK taip pat pasisakė už šios ETUC pozicijos patvirtinimą. 397 ETUC priklausančių nacionalinių profesinių sąjungų centrų atstovai pasisakė už pozicijos patvirtinimą (83 proc.). Daugiau…

Daugiau Daugiau

Konsultacijos dėl teisingesnio minimalaus darbo užmokesčio ES

Konsultacijos dėl teisingesnio minimalaus darbo užmokesčio ES

2020 m. vasario 25 d. Briuselyje vyko Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos organizuotos  (toliau – EPSU) vietos ir regionų valdžios sektoriaus socialinio dialogo komiteto darbo grupės posėdis. Posėdžio metu vietos bei regioninės valdžios profesinių sąjungų grupė dirbo kartu su atitinkamais darbdaviais, formuodami bendrą nuomonę Europos Komisijai dėl teisingesnio minimalaus darbo užmokesčio. Tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių atstovai pabrėžė, kad kolektyvinės derybos yra pagrindinė priemonė sprendžiant darbo užmokesčio klausimą. Jie taip pat pabrėžė, kad jokiomis kitomis Europos Komisijos iniciatyvomis neturėtų…

Daugiau Daugiau

Europos profesinių sąjungų judėjimas ragina nedelsiant imtis veiksmų siekiant panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus

Europos profesinių sąjungų judėjimas ragina nedelsiant imtis veiksmų siekiant panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus

2020 m. vasario 25 d. EPSU prisijungė prie ETUC ir kitų Europos profesinių sąjungų atstovų organizuoto mitingo, reikalaudami konkrečių kovos su lyčių diskriminacija priemonių ir užtikrinant lyčių darbo užmokesčio skaidrumą. ETUC organizuotas mitingas vyko priešais Europos Komisijos pastatą, kaip tik prieš Europos Komisijai paskelbiant savo pasiūlymus dėl lyčių darbo užmokesčio skaidrumo įstatymo. Europos Komisijai buvo pateikti konkretūs reikalavimai, tarp kurių įtraukta direktyva, kuria panaikinamas darbo užmokesčio slaptumas. ETUC reikalavimai: Uždrausti darbo užmokesčio slaptumo išlygas; Reikalauti informacijos apie darbo vertinimą, siekiant…

Daugiau Daugiau

Pirmas žingsnis žengtas: derėsis dėl didesnių atlyginimų socialinių paslaugų srities darbuotojams

Pirmas žingsnis žengtas: derėsis dėl didesnių atlyginimų socialinių paslaugų srities darbuotojams

Profesinėms sąjungoms priklausantys socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros personalas jau porą metų išsidera didesnius atlyginimus ir geresnes darbo sąlygas. 2020-ieji – ne išimtis, tad pirmieji žingsniai derybų link jau žengti: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija gavo profesinių sąjungų prisistatymą. Toliau seka derybos, o galutinis to rezultatas – Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimas. Juo ir numatomi atlyginimų bei darbo sąlygų pokyčiai. Profsąjungos pateikė esminius klausimus Socialinių paslaugų srities šakos kolektyvinė sutartis pirmą kartą buvo pasirašyta 2018 metais – tuomet sutarta…

Daugiau Daugiau

Darbo užmokesčio padidėjimas neatspindi produktyvumo padidėjimo daugumoje ES valstybių

Darbo užmokesčio padidėjimas neatspindi produktyvumo padidėjimo daugumoje ES valstybių

Daugelyje Europos Sąjungos valstybių produktyvumo lygis augo kur kas labiau nei atlyginimai*. Nauji Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) skaičiavimai rodo, kad 2010-2019 m. net 15 ES šalių narių darbuotojų atlyginimai kilo lėčiau nei produktyvumas (remtasi Ameco duomenų baze). Atlyginimų augimas atsiliko nuo produktyvumo didėjimo: 35 proc. Airijoje ** , 17 proc. Kroatijoje, 11 proc. Ispanijoje, 9 proc. Graikijoje ir Kipre, 7 proc. Portugalijoje, 3 proc. Belgijoje, Nyderlanduose ir Suomijoje, 2 proc. Italijoje, 1 proc. Austrijoje, Danijoje, Prancūzijoje, 0,5 proc. Slovėnijoje, 0,2…

Daugiau Daugiau

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

ES pinigai. Šiuo metu viena svarbiausių temų ES yra derybos dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Juolab, kad ką tik pasitraukė viena pagrindinių šalių donorių – Jungtinė Karalystė. Yra keletas konkuruojančių pusių ir nuo to, kurios pasiūlymai laimės, priklausys, kiek lėšų iš ES gaus Lietuva. Lietuvai itin aktualu Sanglaudos fondai bei žemės ūkio politika. Daugiau rasite čia ir čia. Vienodas atlygis. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) skelbia skaidrumo kampaniją, orientuotą į vyrų ir moterų algų atskirties mažinimą. ETUC siekia, kad teisė į abiejų lyčių atlyginimų viešą skelbimą nugultų…

Daugiau Daugiau

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos skyrybos oficialios – trečiadienį Europos Parlamentas ratfikavo susitarimą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES sąlygų. Sausio 31 d. 23 val. šalis oficialiai paliko ES. Kitas etapas – derybos dėl sutarties, apibrėšiančios būsimus santykius tarp ES ir pirmosios iš jos išstojusios valstybės. Jos truks apie metus. Daugiau skaitykite čia. Prancūzija. Prancūzijoje dėl užmokesčio ir darbo sąlygų streikuoja ugniagesiai. Jų darbo krūviai išaugo sumažinus darbuotojų skaičių, o priemoka, gaunama už pavojingas darbo sąlygas neaugo bene tris dešimtmečius. Deja, šios protesto…

Daugiau Daugiau

Socialinis dialogas užtikrina darną kolektyve ir nuoširdų tarpusavio supratimą

Socialinis dialogas užtikrina darną kolektyve ir nuoširdų tarpusavio supratimą

Abipusio supratimo ieškojimas ir kokybiškas bendradarbiavimas yra svarbūs sėkmingai veikiančios įmonės elementai. Juos užtikrina aktyviai vystomas socialinis dialogas, kurio būtini dalyviai – darbuotojų interesams atstovaujanti profesinė sąjunga ir darbdavys, o kartais ir valstybinės institucijos. Socialinio dialogo reikšmę patvirtina ir Didvydžių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Irena Šernienė, vos prieš metus įkūrusi Didvydžių socialinės globos namų profesinę sąjungą. Poreikis steigti profesinę sąjungą atsirado jau 2018 m. pabaigoje, todėl netrukus darbuotojai ėmėsi iniciatyvos, išsiaiškino steigimo sąlygas ir 2019 m. sausio…

Daugiau Daugiau

Konferencija Europos Sąjungos semestro lokalizavimas

Konferencija Europos Sąjungos semestro lokalizavimas

Šių metų sausio pabaigoje Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė ir penki Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS) atstovai aktyviai dalyvavo projekto „Europos Sąjungos semestro lokalizavimas“  konferencijoje Venecijoje. LSA atstovė Audronė Vareikytė ir LVTPS atstovė Irena Petraitienė konferencijoje pateikė pranešimus apie Europos Semestro svarbą, jo įtaką Lietuvos žmonių gyvenime, netgi politikos formavimo svertu apimančiu ES socialinėms teisėms skirtų ramsčių principus ir tvarios plėtros tikslus.  Jų nuomone Semestras turi dar labiau viską apimti ir sustiprinti demokratinį teisėtumą….

Daugiau Daugiau