PAPRASČIAU ĮSTEIGTI PROFESINĘ SĄJUNGĄ

PAPRASČIAU ĮSTEIGTI PROFESINĘ SĄJUNGĄ

2010 m. birželio 4 dieną vyko nenumatytas Seimo posėdis. Jo metu priimti šie įstatymai.
Nenumatyto posėdžio metu Seimas priėmė Profesinių sąjungų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIP-2004 (2)), kuriuo nustato, kad steigiant profesinę sąjungą reikės turėti ne mažiau kaip 20 (vietoj dabar reikalaujamo 30) steigėjų arba įmonėje, įstaigoje, organizacijoje steigėjai turėtų sudarytų ne mažiau kaip 1/10 (vietoj dabar 1/5 dalį) visų darbuotojų, (o 1/10 visų darbuotojų būtų ne mažiau kaip trys darbuotojai).
Už tokias Profesinių sąjungų įstatymo pataisas  balsavo 82 Seimo nariai, susilaikė 9.
 
Priimtas lydimasis Civilinio kodekso 2.38 straipsnio pakeitimo įstatymas (projektas Nr. XIP-2003 (2)), atsižvelgiant į priimtą Profesinių sąjungų įstatymo pataisą. Balsavo: už – 75, prieš – 2, susilaikė 13.
Priimtais įstatymais siekiama panaikinti Lietuvos Respublikos įstatymų prieštaravimus tarptautiniams Lietuvos Respublikos įsipareigojimams bei tarpusavyje suderinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.38 straipsnio ir Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 6  straipsnio nuostatas. Europos Socialinių teisių komitetas pasisakė, kad šiuo metu galiojančio Profesinių sąjungų įstatymo 6 straipsnio (Civilinio kodekso 2.38 straipsnyje šie reikalavimai dar aukštesni), reikalavimas – per griežtas ir pažeidžia asociacijų laisvę.   
 
 
LR Seimas

Komentarai išjungti.