SUTARTA NAIKINTI PUSTREČIO ŠIMTO LAISVŲ PAREIGYBIŲ

SUTARTA NAIKINTI PUSTREČIO ŠIMTO LAISVŲ PAREIGYBIŲ

Vyriausybė pritarė siūlymui naikinti 258 daugiau kaip metus laisvas valstybės tarnautojų pareigybes ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigose.

Pagal Vidaus reikalų ministerijos parengtą pirminį projektą, planuota naikinti daugiau kaip 300 tokių pareigybių, tačiau šis klausimas po pasitarimo vasario pradžioje grąžintas tikslinti ministerijų atstovams. Po šio tikslinimo naikinamų pareigybių pusšimčiu sumažėjo.
"Per tą laiką, kol projektas buvo derintas, pasikeitė situacija", – sumažėjimą BNS aiškino Vidaus reikalų ministerijos atstovė Aušra Balčiūnaitytė.
Pagal projektą, kurio tolesnis svarstymas keliamas į Vyriausybės posėdį, daugiausia – 136 – pareigybių turėtų nelikti Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose įstaigose.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei jai pavaldžios įstaigos turėtų netekti 42, Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos – 19, Užsienio reikalų ministerija – 16, Finansų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 11 pareigybių.
Kitose ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigoje numatoma naikinti mažiau pareigybių: Energetikos ministerijai pavaldžiose įstaigose – septynias, Švietimo ir mokslo ministerijoje – keturias, Krašto apsaugos ministerijai pavaldžiose įstaigose – tris, Teisingumo ministerijai pavaldžiose įstaigose – dvi, Ūkio ministerijai pavaldžiose įstaigose – vieną pareigybę.
Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiose įstaigose pareigybių skaičius mažinamas aštuoniomis, bet dviem pareigybėmis išaugs ministerijos leistinas darbuotojų skaičius, dar trimis – Valstybinės valstybių kontrolės tarnybos darbuotojų skaičius.
Pagal projektą, Ministro pirmininko tarnybai ir Vyriausybei atskaitingose institucijose turėtų būti panaikinta 14 laisvų pareigybių.
Nesiūloma naikinti tik tų ilgiau kaip vienus metus laisvų pareigybių, į kurias yra paskelbtas arba jau įvykęs konkursas. Taip pat nenaikinamos atašė pareigybės bei pareigybės, į kurias asmenys perkelti nutarimo projekto derinimo metu. Nenaikinamos ir laisvos vadovų pareigybės.
 
 
BNS

Komentarai išjungti.