Pasaulinio viešųjų paslaugų moterų komiteto posėdžio aktualijos

Pasaulinio viešųjų paslaugų moterų komiteto posėdžio aktualijos

Praėjusią savaitę, LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė dalyvavo Pasauliniame viešųjų paslaugų (PSI) moterų komiteto, kurio nare yra jau ne vienerius metus, posėdyje Ženevoje.

 

Jo metu aptarėme aktualiausius klausimus: ILO Konvenciją dėl smurto sveikatos apsaugos sektoriuje, pasiruošimą PSI Kongresui, kuris vyks Ženevoje spalio mėnesį, JT sesijos Niujorke lyčių lygybės klausimus, esminius PSI moterų veiklos klausimus.

Smagu sutikti senas pažįstamas iš Europos, Afrikos šalių, Japonijos, N. Zelandijos ir kt.
Kadangi Šveicarija brangi šalis, gyvenau keletą kilometrų už Ženevos, Prancūzijoje, nedideliame, bet labai kompaktiškame ir mielame Ferney-Voltaire. Oras ten – nuostabus,jau žydi magnolijos, alyvos, o kavinėje dirbančios merginos kalba tik prancūziškai.

Dar vienas šios kelionės tikslas – susitikimas su kolegomis iš ES Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Madride. Pasidalijome patirtimi apie neįgaliųjų gyvenimo ir darbo sąlygomis Ispanijoje.

 

 

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.