Pasirašyta Kolektyvinė sutartis

Pasirašyta Kolektyvinė sutartis

Šių metų vasario 1 d. Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas kartu su Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos atstovais – Konstantinu Bagdanavičiumi ir Aušra Andrijauskiene pasirašė Visagino savivaldybės administracijos ir Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos naują kolektyvinę sutartį, užtikrinsiančią savivaldybės darbuotojams socialines garantijas bei palankesnes darbo sąlygas.

„Tik konstruktyvaus dialogo dėka pasiekiame naudingiausius sprendimus ne tik savivaldybės darbuotojams, bet ir gyventojams. Su savivaldybės specialistų darbo rezultatais kiekvienas susiduriame kasdien, todėl mums ypač svarbu girdėti vienas kitą bei palankiomis darbo sąlygomis didinti darbuotojų motyvaciją. Rezultate turime sparčiai tobulėjantį miestą.“- po sutarties pasirašymo mintimis dalinosi Visagino savivaldybės administracijos direktorius V. A. Bukauskas.

Šalys susitarė dėl papildomų atostogų dienų mokymuisi, sveikatai gerinti, saviugdai ar savanorystei. Sutartyje taip pat numatyta užtikrinti dirbančių teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas: dirbti nepatiriant darbe psichologinio bei kitų rūšių smurto, užtikrinant tinkamas priemones ir skiriant pakankamą dėmesį psichologinei bei kitų rūšių smurto darbe prevencijai.

Komentarai išjungti.