Pasirašyta Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos nauja kolektyvinė sutartis

Pasirašyta Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos nauja kolektyvinė sutartis

2024 m. sausio 18 d. Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas kartu su Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos atstovais – Konstantinu Bagdanavičiumi ir Aušra Andrijauskiene pasirašė Visagino savivaldybės administracijos profesinės sąjungos naują kolektyvinę sutartį, užtikrinsiančią savivaldybės darbuotojams palankesnes darbo sąlygas ir socialines garantijas.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius džiaugiasi abiejų sutarties šalių konstruktyvia diskusija bei kolektyvinėje sutartyje įtvirtintomis palankesnėmis darbo sąlygomis savivaldybės darbuotojams, kurios, pasak jo, tik stiprins dirbančiųjų motyvaciją, pasitikėjimą ir abipusį darbdavio bei darbuotojo ryšį.

Šalys susitarė dėl dirbančiųjų teisės į saugias ir sveikas darbo sąlygas, papildomų atostogų dienų mokymuisi, sveikatai gerinti, saviugdai ir savanorystei.

Sutartyje numatytos ir naujos garantijos: pavyzdžiui, kraujo ar kraujo sudėtinių dalių savanoriško davimo dieną dirbantysis atleidžiamas nuo pareigos dirbti, jam garantuojamos einamos pareigos ir darbo užmokestis.

Komentarai išjungti.