Pasirašytas susitarimas dėl 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo

Pasirašytas susitarimas dėl 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo

Šių metų balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo pasirašytas susitarimas dėl 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110 pakeitimo. Sutartį pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė ir penkių profesinių sąjungų pirmininkai, kurių atstovai dalyvauja derybose dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo, tame tarpe ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

Pagrindiniai sutarties pakeitimo punktai:

  1. „Sutartis taikoma visiems socialinių paslaugų įstaigų, įtrauktų į Įstaigų sąrašą, darbuotojams, kurie Sutarties pasirašymo dieną yra profesinių sąjungų nariai“.
  2. „Sutartis galioja iki naujos Sutarties sudarymo, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 dienos“.
  3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
  4. Susitarimas taikomas visiems Sutarties 1 priede nurodytų socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, esantiems profesinių sąjungų nariais, kurie jai buvo 2021 m. spalio 11 d. Susitarimo dėl 2018 m. gegužės 18 d. socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110 pakeitimo Nr. PV3-514 pasirašymo dieną.

Neužilgo prasidės derybos dėl naujos Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties 2023 metams.

Komentarai išjungti.