Pirmasis profesinių sąjungų atstovų susitikimas Seime su SRDK pirmininku Justu Džiugeliu

Pirmasis profesinių sąjungų atstovų susitikimas Seime su SRDK pirmininku Justu Džiugeliu

Siekiant plėtoti bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Justas Džiugelis š. m. sausio 19 d. pakvietė septynių didžiausių Lietuvos profesinių sąjungų atstovus į neformalų susitikimą. Susitikimo tikslas-aptarti galimus artimiausio laikotarpio darbus, pasikeisti nuomonėmis dėl šių dienų aktualijų ir tiesiog išgirsti vieniems kitus ir tai kas labiausia rūpi abiem pusėms.
Susitikime Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų paslaugų darbuotojų profesinę sąjungą atstovavo pirmininkė Irena Petraitienė ir valdybos narė Birutė Melianienė.

Buvo diskutuojama apie socialinio dialogo būtinybę, dirbančiųjų darbo sąlygas, pensijų sistemą, kolektyvines sutartis, streikų liberalizavimą, galimybę atkurti trišalių tarybų veiklą regionuose, apie eilę konvencijų, kurios Lietuvoje neratifikuotos, viena iš jų – 151 konvencija, kuri labai svarbi valstybės tarnautojams. Daug pastabų, nepritarimo buvo išsakyta dėl Valstybės tarnybos įstatymo projekto, valstybės tarnybos reformos, kuri gerokai pablogintų valstybės tarnautojų socialines garantijas. Komiteto pirmininkas pabrėžė, kad ir jis ne visoms valstybės tarnybos reformos nuostatoms pritaria ir visuomet pasisako už galimybę išgirsti argumentuotus pasiūlymus ir pastebėjimus. Susitikimo metu buvo išsakyta nemažai lūkesčių. Profesinių sąjungų atstovai pažymėjo, kad socialinis dialogas Lietuvoje nėra išplėtotas ir kolektyvinių sutarčių aprėptis bei darbuotojų narystė profesinėse sąjungose yra viena iš mažiausių Europos Sąjungoje. Diskusija vyko konstruktyviai, susitikimo metu buvo aptarta nemažai profesinėms sąjungoms rūpimų klausimų. Tikimės, kad tai ne paskutinis susitikimas su Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Justas Džiugeliu

LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė

Komentarai išjungti.