GEGUŽĖS 1-OJI TURI IŠLIKTI ŠVENTE

GEGUŽĖS 1-OJI TURI IŠLIKTI ŠVENTE

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Irenai Degutienei ir Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui bus įteiktas raštas dėl LR darbo kodekso pataisų.

LR Seime įregistruotas Seimo nario J.Oleko siūlymas papildyti LR darbo kodeksą ir įteisinti šv. Kūčių dieną švente bei nedarbo diena, o LR Vyriausybė, pritardama pasiūlė panaikinti Gegužės 1-sios, kaip šventinės dienos, statusą, numatytą LR darbo kodekse.
Dar galiojančio Nacionalinio susitarimo nuostata skelbia, jog „Vyriausybė įsipareigoja, kad iki 2011 metų teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius, negali būti keičiami nepritarus Lietuvos Respublikos trišalei tarybai“.
Teikdama tokį siūlymą LR Seimui, LR Vyriausybė pažeidžia Nacionalinį susitarimą ir nepaiso LR trišalės tarybos nuomonės, todėl Trišalės tarybos, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai nutarė atkreipti dėmesį į tai, kad LR Vyriausybė nesilaiko Nacionalinio susitarimo.
Raštu informuojama, jog š. m. lapkričio mėn. 30 d. vykusiame LR trišalės tarybos posėdyje, net negavus LR Vyriausybės kreipimosi, profesinių sąjungų iniciatyva, šventinių dienų reformos klausimas apsvarstytas. Trišalė taryba nepritarė, kad būtų naikinama dabar galiojanti šventinė diena – Gegužės 1-oji. Dėl poilsio dienos naikinimo reikėtų diskutuoti. Vienas iš galimų sprendimų šiemet, galėtų būti laisvų dienų perkėlimas arba, atsižvelgiant į gamybos specifiką, kolektyvinių sutarčių įmonėse/įstaigose pakeitimas ar papildymas. Atkreipiamas dėmesys, kad 2011 ir 2012 metais, Kūčių diena bus laisvadienis, o pakeitus poilsio dienas, faktiškai sumažės visų Lietuvos piliečių laikas skirtas poilsiui, t.y. darbingumo atstatymui.
Manome, kad vardan populizmo teikiami neatsakingi siūlymai – destruktyvūs, skaldo visuomenę, todėl yra nepriimtini.
 
 
Lietuvos darbo federacija
Lietuvos pramonės, amatų ir prekybos rūmai
Lietuvos pramoninkų konfederacija
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
Lietuvos žemės ūkio rūmai

LPSK informacija
www.lpsk.lt

Komentarai išjungti.