POKYČIAI ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROFSĄJUNGOS LYDERIŲ GRETOSE

POKYČIAI ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROFSĄJUNGOS LYDERIŲ GRETOSE

Žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos pirminės grupės susirinkimo, vykusio liepos 14 d. metu, išrinkta  nauja ministerijos darbuotojų atstovų lyderė. Ja tapo viena ministerijos profsąjungos aktyvisčių Augalininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Vingrienė.

Lyderių rotacija įvyko profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininkę Snieguolę Andruškaitę Mikaliūnienę nuo rugpjūčio mėnesio paskyrus į žemės ūkio atašė pareigas LR ambasadoje Italijoje ir jai išvykus dirbti į Romą. Ji tapo pirminės grupės pirmininkės  pavaduotoja. Pavaduotoju perrinktas ir Ričardas Dombrovskis, pasikeitė ir organizacijos valdybos gretos.

 

Perduodama pareigas S. Andruškaitė Mikalūnienė padėkojo ministerijos profesinės sąjungos nariams už bendradarbiavimą, visapusią paramą ir supratimą, pasidžiaugdama prasmingu darbu, tvirtais žingsniais konstruktyvaus vadovybės ir darbuotojų dialogo link. „Kelias buvo ir lieka nelengvas mūsų sąmonėje dar gajam sovietiniam profsąjungos vaidmens supratimui, vertinant ją tik per sklypų kolektyviniams sodams skirstymo, ekskursijų organizavimo, raudonų tulpių moterims kovo 8-osios proga dovanojimo prizmę.

Keletą metų aktyviai dalyvaudama profsąjungos veikloje tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, bendraudama su profesinių sąjungų atstovais iš Danijos, Švedijos, Suomijos kur šios organizacijos vienija net 80 procentų darbuotojų, aiškiai supratau, kad tai ne abstrakcija. Tai – konstruktyvaus dialogo su darbdaviu dėl darbo sąlygų, apmokėjimo ir laisvalaikio siekis. Tik viešumas, dalijimasis informacija, kolektyvinis dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose mažina nereikalingą įtampą ir veda konstruktyvumo link, paneigiant ir profesinių sąjungų, kaip rėksnių komandos mitą“, pažymi buvusi profsąjungos vadovė.

Naujoji pirmininkė, Virginija Vingrienė, pasitinka naujus iššūkius nusiteikusi ryžtingai, pasiruošusi tęsti konstruktyvaus dialogo su vadovybe darbą, plėsti profesinės sąjungos gretas, stiprinti jos derybines galias, skatinti narių aktyvumą.

„Šiandien girdžiu daug nusiskundimų, nusivylimo, skepticizmo gaidų, tačiau turime pagaliau suvokti, kad viskas mūsų pačių rankose. Laukiant iniciatyvos iš kitų ar tikint burtų lazdelės galia, norimi pokyčiai tikrai neateis. Posovietinėje erdvėje įsitvirtinęs individualumo kultas, suformavęs klaidingą darbuotojų požiūrį į kolektyvo naudą, stereotipus ir pasėjęs baimes ir dėl nepalankaus vadovybės požiūrio į profsąjungas, skaudžiausiai kirto kitu lazdos galu jiems patiems. Nušvitimas ne vienam ateina tik susidūrus su problema ir pasilikus bėdoje vienam, deja. Tačiau, turint atleidimo lapelį kišenėje, belstis į profsąjungos duris dažnai būna jau per vėlu. Gerovės, užtikrintumo, pasitikėjimo pamatus reikia kloti bendromis jėgomis, užbėgant tokiai liūdnai patirčiai už akių“ pabrėžia V. Vingrienė.

Pasak jos, pasitelkę pažangių Europos šalių patirtį ir pasimokę iš gausybės teigiamų pavyzdžių, telkime jėgas kolektyvinei darbo sąlygų gerinimo ir tarpusavio susikalbėjimo erdvei! „Metas pagaliau suvokti pažangaus ir civilizuoto darbo organizavimo, bendradarbiavimo, derybų keliu grindžiamų darbo santykių naudą ir darbuotojui, ir darbdaviui. Ne veltui juk vakarų šalių pažangios organizacijos taiko priėmimo į darbą tik darbuotojui įsiliejus į profsąjungos gretas praktiką“, atkreipia dėmesį naujoji profsąjungos lyderė.

Anot V. Vingrienės, artimiausi profsąjungos uždaviniai, kalbantis su ministerijos vadovybe, spręsti darbo aplinkos gerinimo, darbuotojų motyvavimo, racionalaus pasiskirstymo darbu ir darbo pajėgumais klausimus. „Pasitaiko atvejų, kai darbais apkrauti darbščiausi ekspertai pamirštami deramai įvertinti, o dalies padalinių struktūra pučiasi strategiškai svarbiausių gamybinių kolektyvų sąskaita, pastarųjų darbuotojus paliekant dirbti nepakeliamais krūviais, aukojant savo sveikatą, energiją, darbo kokybę. Konstruktyvūs pokalbiai prie derybų stalo, juk yra ir esminis sveikų, teisingų struktūrinių pokyčių kelias, gerinant ir darbuotojų savijautą, jų darbų produktyvumą bei kokybę. Mūsų – valstybės tarnautojų – darbas kūrybinis, atsakingas, reprezentatyvus, tad ir sąlygos negali būti konvejerinės.“, įsitikinusi profsąjungininkė.  

V. Vingrienė žada būti ypač negailestinga mobingo, darbuotojų muštro, jų orumo žeminimo apraiškoms.

Naujosios profsąjungų vadovybės vizijose ne vien problemų sprendimai, tačiau ir šviečiamųjų, tobulinimosi priemonių, edukacinių seminarų darbuotojams organizavimo planai. Neužmiršta ir prasmingo darbuotojų laisvalaikio, turiningo bendravimo, sveikatingumo idėja. Prie jos grįšime po visų remonto darbų maratono atlaisvinus rūsio patalpas. Puoselėjama mintis inicijuoti ir teisinį valstybės tarnautojų profesinių sąjungų galios stiprinimą, suteikiant jų atstovams sprendžiamojo balso teisę priėmimo į valstybės tarnybą ir darbuotojų kvalifikacijos vertinimo procesuose. Grupės aktyvas žada prisidėti ir prie Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos, kurios dalimi jie yra veiklos stiprinimo, aktyvinimo, idėjų viešinimo. Šiems užmojams, žinoma, reikalingas ir aktyvo pajėgumų didinimas.

Tad ministerijos profsąjungos vadovybės durys plačiai atviros ne tik pokalbiams apie problemas, ieškant racionaliausių jų sprendimo būdų, bet ir naujai narystei, naujoms idėjoms, siūlymams, bendromis jėgomis siekiant tobulesnių darbo organizavimo ir bendradarbiavimo pokyčių.

Burkimės, kurkime, tobulinkime savo darbo aplinką, būkime ir savo institucijos dalimi, ne vien tik funkcijas atliekančiais vykdytojais! 

Visais su profesinės sąjungos veikla susisijusiais klausimai nuo šiol kreipkitės į profsąjungos pirmininkę Virginiją Vingrienę (kab. 307) tel. 2391 135 ar el. paštu virginija.vingriene@zum.lt arba profsajunga@zum.lt

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.