DVIŠALĖS KOMISIJOS POSĖDIS

DVIŠALĖS KOMISIJOS POSĖDIS

Dvišalė komisija prie Trišalės tarybos vėl rinkosi 2012 m. gegužės 28 d.

Svarbiausi svarstyti klausimai: dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2013 metais, įstatymo projekto, dėl biudžetiniame sektoriuje dirbančių darbuotojų bazinio atlygio didinimo ir dėl Muitinės statuto pataisų.
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2013 metais, įstatymo projekto pasisakė S. Žadeikytė, R. Visockienė, R. D. Liutkevičienė, L. Soščekienė, I. Petraitienė.
S. Žadeikytė sakė, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau pateikė projektą dėl bazinio dydžio, kuriame siūloma palikta nustatytą dydį, kuris yra 450 litų. Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga siūlo svarstyti galimą atstatymą.
I. Petraitienė sakė, kad dėl bazinio dydžio padidinimo kreiptasi į LR Ministrą Pirmininką. Ji atkreipė dėmesį, kad bazinis atlygis dirbantiems pagal darbo sutartis nedidėjo nuo 2009 m. Jos siūlymu, jį irgi reikėtų atstatyti iki 128 litų, žinoma, derantis, atsižvelgiant į turimus finansus.
R. D. Liutkevičienė sakė, kad Vyriausybė suformavusi savo poziciją. Vidaus reikalų ministro nuomone, būtų laikas kalbėti apie didinimą. Kitais metais daug statutinių pareigūnų išeina į pensiją. Reikia motyvuoti žmones dirbti valstybės tarnyboje, o atlyginimas yra viena svarbiausių motyvavimo priemonių. R. Visockienė atkreipė dėmesį, kad valstybės tarnyboje kvalifikacinės klasės ir pareiginių algų koeficientai sumažėjo visiems: ir statutiniams darbuotojams, ir valstybės tarnautojams.
Pasiūlyta šiuos klausimus  teikti svarstyti Trišalėje taryboje.
Trečiuoju klausimu dėl muitinės statuto pakeitimo pasisakė G. Durneika. Jis sakė, kad Lietuvos Respublikos tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 51 str. 9 dalis reglamentuoja, kad „Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai, muitinės postų pareigūnai ir muitinės pareigūnai, atliekantys operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, turi teisę gauti pareigūnų valstybinę pensiją pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą.“ Straipsnyje išvardinta tik dalis pareigūnų, kita dalis, dirbantys su slapta informacija ir t. t. – faktiškai diskriminuojami. Jie neturi tos socialinės garantijos – teisės į valstybinę pensiją. Jo nuomone, šį straipsnį reikėtų keisti ir suvienodinti socialines garantijas. Pareigūnai, dirbantys poste, neturi motyvacijos eiti dirbti į administraciją, kelti karjerą, kadangi iš karto prarastų socialines garantijas.
G. Puzinas papildė, kad tokia nuostata prieštarauja Konstitucijai. Jo nuomone, sistemą reikia suvienodinti. I. Lideikis sakė, kad istoriškai taip susiklostė, kad įstatyme numatyti trijų rūšių muitinės pareigūnai. Socialinės garantijos taikomos ne visiems. Muitinės departamentas neprieštarautų šios neteisybės ištaisymui, tačiau tokiu atveju dalis pareigūnų gali netekti pareigūno statuso. Pritarta, kad reikalinga keisti Muitinės statutą.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.