Precedentas: profesinės sąjungos ir EK bylinėsis Teisingumo Teisme

Precedentas: profesinės sąjungos ir EK bylinėsis Teisingumo Teisme

Akademinėje bendruomenėje kyla susidomėjimas teismo byla „Europos viešųjų paslaugų profesinė sąjunga (EPSU) prieš Europos Komisiją“. Rugsėjo 16 dieną vyko tarptautinis seminaras su teisės ekspertais iš įvairių šalių apie šios bylos eigą ir teisinius aspektus. Didžioji dalis seminaro dalyvių sutiko su tuo, jog Europos Sąjungos Bendrasis Teismas, nagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą ne profesinių sąjungų naudai, nepakankamai įvertino aiškių procesų ir kriterijų poreikį tam, kad socialiniai partneriai galėtų vykdyti kolektyvines derybas Europos lygmeniu. Tai galimai suponavo Teismo nuomonę, jog Europos Komisija gali savavališkai kištis į darbdavių ir profesinių sąjungų derybų rezultatus.

Primename, kad šių metų sausio 16 dieną Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) valdyba nusprendė apskųsti Europos Teisingumo Teismui 2019 metų spalio 24 d. Europos Sąjungos (ES) Bendrojo Teismo sprendimą.

Tąkart ES Bendrajame Teisme buvo paskelbtas sprendimas byloje dėl valstybės tarnautojų teisės į informavimą ir konsultavimą įgyvendinimo, pagal EPSU skundą prieš Europos Komisiją dėl socialinių dialogo taisyklių pažeidimo. Mat EK atsisakė 2015 m. susitarimą su EPSU dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo perkelti į Direktyvą, kuri įpareigotų visas ES valstybes nares siekti, kad darbuotojų ir darbdavių susitarimai būtų privalomi. 

EPSU generalinis sekretorius Janas Willemas Goudriaanas tąkart komentavo, kad ši Teismo nutartis yra smūgis 10 mln. Europos valstybės tarnautojų, kuriems, deja, nesuteikiama tokia pati ES informacijos ir konsultavimo teisinė apsauga, kaip ir privataus sektoriaus darbuotojams.

Atkreipiame dėmesį, kad ši byla yra pirmas kartas istorijoje, kai Europos profesinių sąjungų organizacija apskundė Europos Komisiją dėl socialinės politikos klausimų.

EPSU skundą pateikė 2018 m. gegužės 15 dieną. Jam pritarė visos EPSU sudėtyje esančios valstybės tarnautojams atstovaujančios profesinės sąjungos, taip pat ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga.     

Profesinių sąjungų skunde teigiama, kad EK atsisakymas pateikti Europos Tarybai minėtą pasiūlymą yra akivaizdus trukdis sklandžiam socialiniam dialogui centrinės valdžios institucijose. Taip pat šie EK veiksmai prieštarauja 2017 m. patvirtinto Europos socialinių teisių ramsčio nuostatoms.    

Pažymėtina, kad skunde minimas socialinių partnerių susitarimas buvo priimtas dar 2015 m. Jį pasirašė EPSU, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir viešojo administravimo institucijų darbdavių organizacijos (EUPAE) atstovai. Juo buvo siekiama užkirsti kelią ilgalaikiam ES teisės aktų dėl informavimo ir konsultavimą teisių atotrūkiui, susidariusiam dėl to, kad centrinės valdžios darbuotojų ir valstybės tarnautojų teisė informavimo ir konsultavimą ilgą laiką buvo ignoruojama.

Šių metų spalio 26 d. Liuksemburge Europos Teisingumo Teismas minėtą bylą nagrinės žodine tvarka. Pasak EPSU, tai leis dar geriau išdėstyti savo argumentus.

Straipsnyje naudota epsu.org informacija

Komentarai išjungti.