Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis skatinant socialinį dialogą

Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis skatinant socialinį dialogą

Lietuvoje  priimtas ir nuo 2017 metų liepos 1 dienos, įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas.

 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir Lietuvos darbo inspekcija, projektu „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis skatinant socialinį dialogą“, rengia apskritojo stalo diskusijas, seminarus. Jų metu, darbuotojai ir darbdaviai supažindinami su Darbo kodekso nuostatomis, socialiniu dialogu, darbo sąlygomis, darbo apmokėjimu. Aptariama kolektyvinių derybų nauda, kolektyvinių sutarčių reguliavimo galimybės, profesinių sąjungų ir darbo tarybų kompetencijos, darbuotojų dalyvavimas priimant įmonės sprendimus. Prie šio projekto prisidėjo ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga.

Šių metų spalio 9 dieną, Marijampolės savivaldybėje įvyko apskritojo stalo diskusija. Renginyje mokymus vedė LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, teisininkas Manvydas Pilka, LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė, Vilniaus miesto socialinės paramos centro profesinės sąjungos atstovė Rūta Damkauskaitė Viržonienė.

Diskutuojant ir dirbant grupėmis, dalyvavo Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės tarnautojų, Prienų globos namų darbuotojų, Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojų, bei Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų profesinių sąjungų nariai ir darbdavių atstovai.

 

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.