LIETUVOS PROFESINĖS SĄJUNGOS TARĖSI DĖL BENDRŲ VEIKSMŲ

LIETUVOS PROFESINĖS SĄJUNGOS TARĖSI DĖL BENDRŲ VEIKSMŲ

Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių junginių koordinacinis centras 2011 m. spalio 17 d. sukvietė visų Lietuvoje veikiančių profesinių sąjungų atstovus.
 

Renginyje dalyvavę keturiasdešimt profesinių sąjungų atstovų iš visos Lietuvos priėjo prie išvados, kad šis susitikimas surengtas pačiu laiku, nes bendromis jėgomis siekti užsibrėžtų tikslų ir tikėtis konkrečių rezultatų – optimaliausia išeitis, reaguojant į pastarųjų metų LR Vyriausybės veiksmus.

Esminis susitikimo tikslas pasiektas – aptarti bendri tolesni Lietuvos profesinių sąjungų veiksmai, kaip atsakas į šiuo metu vykdomą LR Vyriausybės politiką dėl minimalios mėnesio (MMA) algos didinimo, LR darbo kodekso liberalizavimo.
Nutarta sukurti veiksmų derinimo grupę, kurios veikloje dalyvautų visų organizacijų atstovai. Grupei pavesta koordinuoti tolesnę bendrą veiklą: suformuluoti konkrečius profesinių sąjungų reikalavimus LR Vyriausybei dėl minimalios mėnesio algos (MMA) didinimo, LR darbo kodekso liberalizavimo bei numatyti tolesnius veiksmus siekiant reikalavimus vykdyti, parinkti galutinę galimos masinės protesto akcijos datą, aptarti profesinių sąjungų bendradarbiavimo gaires, galimybes ir formas.
Svarstoma galimybė sukurti visų Lietuvoje veikiančių profesinių sąjungų koordinacinį centą, kad būtų galima greičiau formuluoti bendras pozicijas įvairiais aktualiais klausimais. Aptarta galimo bendro susitarimo galimybė, kuris būtų formuluojama pasitelkus ekspertus.

LPSK informacija
www.lpsk.lt

 

Komentarai išjungti.