PROFSĄJUNGOS – PRIEŠ PENSIJŲ MAŽINIMĄ

PROFSĄJUNGOS – PRIEŠ PENSIJŲ MAŽINIMĄ

trijuleLietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija ir Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei ir Premjerui Andriui Kubilius išsiuntė raštą, kuriame išreiškia palaikymą Pagyvenusių žmonių asociacijai, aktyviai reiškiančiai poziciją dėl  senatvės pensijų mažinimo.

Rašte priekaištaujama, kad atsisakoma didinti Sodros įmokas iki 2 proc., nors dėl to buvo sutarta derybose dėl Nacionalinio susitarimo, tuo tarpu pelno mokestis vis tiek mažinamas, o problemas bandoma spręsti pensininkų sąskaita.

„Pareiškimas, esą pasibaigus ekonominei krizei prarasta pensijų dalis bus kompensuota, yra deklaratyvus, nepagrįstas konkrečiais skaičiais ir datomis, – teigia pareiškimo autoriai. – Toks pareiškimas mūsų požiūriu yra niekinis. Valstybės skola jos gyventojams, jeigu tokiu keliu siekiama spręsti biudžeto pajamų trūkumą, privalo būti garantuota konkrečiais norminiais aktais, aiškiai apibrėžtais dydžiais ir terminais”.

Kaip viena iš kompensavimo priemonių, pasak profsąjungų, galėtų būti valstybės vertybiniai popieriai su konkrečia palūkanų norma ir kitomis jų išpirkimo sąlygomis ir aiškiai apibrėžtu  laikotarpiu.

Toliau rašte abejojama, ar valstybės aparatas iš viso turi pakankamai kompetencijos atlikti jam patikėtas funkcijas. Valdžios institucijos esą elgiasi neatsakingai, politikuoja, manipuliuoja visuomenės nuomone teigdamos esą protesto akcijos gali pabloginti valstybės skolinimosi reitingus.

„Lietuvos profesinės sąjungos pritaria pensininkų reikalavimui spręsti Sodros problemas socialiai teisingu keliu”, – taip baigiamas Lietuvos darbo federacijos pirmininko Vydo Puskepalio, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko Artūro Černiausko ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės Aldonos Jašinskienės pasirašytas pareiškimas.

LP primena, kad gruodžio 10 d. vyks Pagyvenusių žmonių asociacijos rengiamas mitingas prieš pensijų mažinimą. Akcijos vieta dar tikslinama.

 

(RMP)

http://www.lprofsajungos.lt/

Komentarai išjungti.