Protesto akcija Briuselyje

Protesto akcija Briuselyje

Dar 2013 metais Europos Sąjunga ir JAV pradėjo derybas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties (TTIP) su JAV ir „Visapusio ekonominio ir prekybos susitarimo(CETA) su Kanada.

Šias sutartis palaiko eksportuotojai, nes jos sumažintų muitų tarifus, biurokratines kliūtis verslui ir išplėstų vartotojų bazę. Tačiau  vartotojai baiminasi, kad šis projektas gali neigiamai paveikti 28 šalių Bendrijos darbo rinkos standartus ir aplinkosaugos normas, sąlygotų darbo vietų perkėlimą į užsienį. Dar vienas prieštaringai vertinamas klausimas – planai įkurti specialų teismą, turintį sparčiai nagrinėti bendrovių ieškinius prieš vyriausybes dėl reglamentavimo pažeidimų. Sutarčių priešininkai tvirtina, kad tokiu būdu verslui būtų suteikta galia blokuoti viešąjį interesą, ypač jautriose socialinėse ir aplinkosaugos srityse.

Šios sutartys susilpnins maisto saugos įstatymus, aplinkosaugos teisines normas, bankų priežiūrą ir net suverenias valstybių galias. Planuojamos sutartys prieštaringai vertinamos ne vien visuomenės, bet ir Europos vyriausybių.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė sako, kad „kyla grėsmė viskam, kas taip sunkiai iškovota dešimtmečiais: demokratijai, socialiniam saugumui, viešoms paslaugoms, darbuotojų teisėms, bei žemės ūkiui“.

Kanados valstybės tarnautojų ir pramonės profesinės sąjungos visiškai pritaria Europos viešųjų paslaugų federacijos EPSU reikalavimams ir kreipėsi į Vyriausybę, kad nepasirašytų CETA sutarties tarp Kanados ir ES. Minėtos sutarties pasekmės būtų pražūtingos ir dirbantiesiems, ir vartotojams, ir aplinkai, ir savivaldybėms.

EPSU šiandien, rugsėjo 20 d. surengė protesto akciją nukreiptą prieš sutarties CETA su Kanada pasirašymą Briuselyje.

Lietuvos  valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų  profesinė sąjunga reiškia palaikymą EPSU rugsėjo 20 d., Briuselyje rengiamai protesto akcijai prieš Visapusio ekonominio ir prekybos susitarimo (CETA) su Kanada pasirašymą.


 

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.