PSI ir EPSU bendras kreipimasis

PSI ir EPSU bendras kreipimasis

Mieli kolegos,

Dalinamės su Jums bendru Pasaulinės ir Europos viešųjų paslaugų federacijų (PSI ir EPSU), kreipimusi dėl įvykių Ukrainoje.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, (LVTPS) būdama pilnateise šių federacijų nare prisideda prie kreipimosi ir ragine bei kviečia visus profsąjungos narius paremti ir aukoti tokioms organizacijoms, kaip: Raudonajam Kryžiui, Maltos ordinui, Caritui, Gelbėkit vaikus, Maisto bankui bei kitoms vietinėms ir tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios padeda užtikrinti humanitarinę pagalbą Ukrainos žmonėms.

Irena Petraitienė

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų

įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

https://publicservices.international/resources/news/epsu-and-psi-condemn-the-attack-of-russia-on-ukraine?id=12692&lang=en

Komentarai išjungti.