PSI kongresas Ženevoje

PSI kongresas Ženevoje

Viešųjų paslaugų internacionalo (PSI) įstaigos, įmonės ir organizacijos jungia 20 000 000  profesinės sąjungos narių iš 154 pasaulio šalių ir priklauso pasauliniam viešųjų paslaugų internacionalui.

 

Lietuvoje šio junginio narės: Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, Lietuvos visuomeninių paslaugų federacija  ir Lietuvos  valstybės tarnautojų, biudžetinių  ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga.

Lapkričio pradžioje Ženevoje surengtas šios organizacijos narių suvažiavimas. Lietuvai, kolegų pritarimu, atstovavo Lietuvos visuomeninių paslaugų federacijos  pirmininkas Romas Nemanius ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

Kongreso lozungas – „ Žmogus svarbiau už pelną“. Ir tai tiesiogiai rodo, koks svarbus yra žmogus, jo gebėjimas dirbti su darbdaviu, kurti firmos, šalies ir savo ateitį. 

Kongrese daug dėmesio skirta viešųjų paslaugų kokybei, ypač sveikatos apsaugos srityje, dirbančiųjų socialinių garantijų gerinimui, darbo užmokesčio kėlimui, kovai dėl klimato kaitos, mus supančios aplinkos apsaugai, lyčių lygybei, moterų, merginų seksualinio  priekabiavimo atvejams, migrantų, pabėgėlių  problemoms spręsti.

Nagrinėti klausimai susiję su valstybių politika, dėl vykdomų privatizacijų, didelių kompanijų, korporacijų paslaugų teikimo, vykdomų viešųjų pirkimų.

Dalyviai palaikė, bendros kovos su privatizacija iniciatyvą, įvairiose paslaugų srityse, neoliberalizmą ir darbuotojų išnaudojimą, geresnes socialines garantijas dirbantiesiems.

Priimta veiklos programa kovai su neoliberalia politika, numatančia esminius pakeitimus.

Kongresas įvertino PSI atliktą darbą per pastarąjį veiklos laikotarpį, o PSI prezidentu perrinko generalinį sekretorių iš UNISON (Jungtinė Karalystė) Deiv Prentis, o generaline sekretore – Rozą Pavanelli iš Italijos.

PSI kongreso dalyviai surengė mitingą prie Jungtinų Tautų atstovybės (JT), palaikydami JT darbuotojus, ten 30% darbuotojų dirba pagal trumpalaikes darbo sutartis ir gauna tik neapmokamas stažuotes.

Kongreso metu, PSI  kongreso dalyviai vyrai, pažadėjo kovoti su moterų prievartą darbo vietose ir artimoje aplinkoje. Visi delegacijų dalyviai, pritariantys šiai akcijai, paskutinę kongreso dieną, pasipuošė oranžinės spalvos rūbais.

Kongreso pabaigoje darbą pradėjo PSI Vykdomasis ir Moterų komitetai.

Deja, nebuvo sukurtas Jaunimo komitetas, jo paskirtis būtų – raginti jaunimą integruotis ir aktyviai dalyvauti visoje PSI veikloje.

 

 

Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.