APTARTI SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS DARBŲ REZULTATAI

APTARTI SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS DARBŲ REZULTATAI

Š.m. vasario 18 d. Vilniaus m. socialinės paramos centre vyko profesinės sąjungos ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas. Buvo džiugu matyti ilgą eilę besiregistruojančių profesinės sąjungos narių.

Į susirinkimą pakviesti svečiai iš Vilniaus miesto savivaldybės: vicemeras Stanislovas Šriūbėnas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Juras Požela, Socialinės paramos centro direktorės pavaduotoja Jurgita Gajauskienė, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė ir pavaduotoja Rima Kisielienė. Profesinės sąjungos pirmininkė Onutė Pampikienė pasidžiaugė susirinkime dalyvaujančių profesinės sąjungos narių gausa: iš 188 narių užsiregistravo 118. Kuriantis šiai organizacijai, narystė siekė tik 50 narių, o šais metais jau artėja prie dviejų šimtų.  O ir pasidžiaugti yra kuo.
2010 metais ketvirtą ketvirtį ir 2011 metais, profesinių sąjungų pastangomis, socialinės paramos centro darbuotojams darbo užmokestis padidėjo 20 procentų. Pirmininkė O.Pampikienė padėkojo Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkei I.Petraitienei už pagalbą  darbe su Vilniaus miesto savivaldybe, dėl darbo užmokesčio socialiniams darbuotojams padidinimo 2011 metais. Pirmininkė dėkojo ir Vilniaus m. savivaldybės atstovams J.Poželai ir S.Šriūbėnui. Socialinės paramos centro  profesinės sąjungos narių bei LVTPS pastangomis, darbo užmokestis šiais metais 20 procentų padidėjo ne tik socialinės paramos centro, bet ir visiems Vilniaus m. socialiniams darbuotojams.
Vilniaus m. socialinės paramos centro profesinės sąjungos nariai 2010 metais dalyvavo LPSK ir LVTPS organizuotuose vietinės reikšmės bei tarptautiniuose projektuose.
Pati gausiausia Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos kiekvienais metais organizuojamame sąskrydyje Karklėje būna SPC delegacija. Profesinės sąjungos narė Lina Kliukaitė išrinkta Lietuvos valstybės tarnautojų Jaunimo centro pirmininke ir kartu su Aušra Šalaviejūte dalyvauja „LPSK Jaunimas“ tarybos veikloje.
Galime džiaugtis – nuveikta tikrai daug. Profesinės sąjungos nariai gerai įvertino pirmininkės O.Pampikienės ataskaitą ir dar kartą patikėjo vadovauti profesinei sąjungai.

 

Vilniaus m. socialinės paramos cento
profesinės sąjungos informacija

Komentarai išjungti.