Savivaldybės darbuotojams – kolektyvinė sutartis

Savivaldybės darbuotojams – kolektyvinė sutartis

2016 m. gruodžio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas ir Klaipėdos miesto savivaldybės ir valstybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Šakalienė pasirašė kolektyvinę sutartį. Anot S. Budino, savivaldybės administracijai svarbūs darbuotojų interesai, o kolektyvinė sutartis – puiki galimybė civilizuotai suderinti darbuotojų ir darbdavio lūkesčius.

 

Sutarties pasirašymo iniciatorė I. Šakalienė džiaugėsi, kad savivaldybės administracija suvokia, jog darbuotojams svarbu ne tik laiku gauti darbo užmokestį, bet ir tinkamos darbo sąlygos, gera darbuotojų savijauta, socialinis saugumas.

Sutarties tikslas – sudaryti sąlygas darniai savivaldybės administracijos kolektyvo veiklai, garantuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, darbo užmokesčio, darbo saugos ir aukštesnį kitų darbo sąlygų lygį.

Darbuotojams aktualūs pasirašytos kolektyvinės sutarties punktai: darbdavys įsipareigoja ne mažiau kaip kartą per metus inicijuoti darbuotojų apklausą dėl geros savijautos kolektyve; ligos pašalpa, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, nuo šiol sudarys 100 procentų pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio; kolektyvinėje sutartyje numatyta ir priemonių, dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, skatinimo, veiklos vertinimo.

Kolektyvinė sutartis privaloma darbdaviui ir visiems savivaldybėje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, neatsižvelgiant į jų narystę profesinėje sąjungoje.

Profesinė sąjunga savivaldybėje veikia nuo 2010 m. gruodžio 31 d.  Anot pirmininkės I. Šakalienės, darbuotojų gynėjai nesiekia jokių išimtinių sąlygų, jų tikslas – būti lygiaverčiais socialiniais partneriais.

Profesinė sąjunga savo veikla siekia gerinti savivaldybės administracijos įvaizdį, užtikrinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę.

 

Irena Šakalienė

Klaipėdos miesto savivaldybės ir valstybės darbuotojų

profesinės sąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.