Seimas patvirtino Darbo biržos pertvarką

Seimas patvirtino Darbo biržos pertvarką

Seimas priėmė Užimtumo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais nuspręsta, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. darbą pradės Užimtumo tarnyba – vienas juridinis vienetas.

 

Pertvarkos tikslas yra optimizuoti Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklą, siekiant efektyvaus šių įstaigų valdymo bei aukštos teikiamų paslaugų kokybės, bei sutelkti kuo daugiau žmogiškųjų išteklių tiesioginiam darbui su klientais, operatyviai bei individualiai spręsti darbo ieškančių ir darbdavių situacijas, susijusias su integracija į darbo rinką, darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimu, darbo rinkos analize bei nedarbo prevencija.

„Įvykdžius pertvarką bus optimizuojamos bendrosios viešojo sektoriaus funkcijos, tokios kaip finansai, personalo, turto valdymas, bendrieji reikalai, viešieji pirkimai ir IT priežiūra, – tai leis taupyti valstybės lėšas. Kartu daugės dirbančiųjų tiesiogiai su klientais regionuose, mažėjant administravimo funkcijas vykdančių darbuotojų, dėl to naudą pajus darbo ieškantieji ir darbdaviai“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė.

Šia pertvarka bus įgyvendinta Vyriausybės programos priemonė, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacija, kuria siūloma išgryninti ir sumažinti realų vidutiniškai per mėnesį tenkantį klientus aptarnaujančių darbuotojų darbo krūvį nuo 405 iki 150 klientų, ir Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato rekomendacija dėl Lietuvos darbo biržos efektyvumo didinimo, kuria rekomenduojama įgyvendinti įstaigos struktūrinius pokyčius, siekiant efektyvaus įstaigos valdymo ir visiško modernizavimo, bei sukurti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą, siekiant orientuotis į kokybiškų paslaugų teikimą klientui.

Užimtumo tarnybą sudarys septyni departamentai. Penki tiesiogiai klientus aptarnaujantys departamentai bus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Kiti du departamentai bus centriniame Užimtumo tarnybos padalinyje. Klientų aptarnavimo skyriai bus beveik kiekvienoje savivaldybėje.

Įgyvendinant struktūrinius pokyčius bus padidintas tiesiogiai su klientais dirbančiųjų skaičius ir sumažintas vadovaujančių darbuotojų skaičius. Skaičiuojama, kad vadovų grandis mažės 54 procentais, taip pat mažės kitų administracines funkcijas vykdančių darbuotojų, o pagrindines klientų aptarnavimo funkcijas vykdančių darbuotojų skaičius didės nuo 63,3 iki 76,4 procento. Planuojama, kad bendras pareigybių visoje sistemoje skaičius sumažės 10 procentų. Taip bus optimizuojamos bendrosios viešojo sektoriaus funkcijos, tokios kaip finansai, personalo, turto valdymas, bendrieji reikalai, viešieji pirkimai ir IT priežiūra. Taip pat bus sutaupoma 1,8 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Numatomi struktūriniai pokyčiai teigiamai paveiks ir regionus: penki stiprūs klientų aptarnavimo departamentai veiks regionuose, nemenka dalis centrinės įstaigos darbo vietų taip pat persikels į regionus. Taip pat planuojamas skambučių centras, kuris teiks paslaugas klientams telefonu, o darbo vietos taip pat būtų kuriamos regionuose.

Nauja tai, kad darbdaviai turės nuolatinį konsultantą, asmeninį vadybininką, kuris padės darbuotojų paieškos procese, organizuos profesionalias atrankas, spręs individualias konkretaus darbdavio situacijas. Taigi atrankos darbdaviams bus vykdomos greičiau ir kokybiškiau.

Įgyvendinant pertvarką planuojama sudaryti Užimtumo tarybą prie Užimtumo tarnybos – tai dvišalė kolegiali institucija iš darbdavių ir valstybės institucijų atstovų, siekiant priimti sprendimus, atspindinčius regionų darbo rinkos situaciją. Taryba prie Užimtumo tarnybos dalyvautų užimtumo rėmimo priemonių planavime, formuotų rodiklius tvariam užimtumui užtikrinti, siejant juos su valstybės prioritetais, bei kt. Regioninei politikai stiprinti bus pasitelktos ir regionų plėtros tarybos.

 

SADM informacija

Šaltinis:

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-patvirtino-darbo-birzos-pertvarka

Komentarai išjungti.