DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS RAIDA. STRESAS DARBE.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS RAIDA. STRESAS DARBE.

Š.m. gegužės 18–19 dienomis Palangoje, viešbutyje „Žilvinas“ vyko trečiasis seminaras, finansuojamas Europos Komisijos lėšomis: „Darbuotojų saugos ir sveikatos raida per socialinį dialogą Baltijos šalių viešame sektoriuje“.

Seminare gausiai dalyvavo savivaldybių, muitinių, socialinių darbuotojų bei kitų LVTPS profesinių sąjungų pirmininkai bei atstovai.
Daug laiko, kartu su Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros dėstytoja Dalia Kujaliene, skyrėme streso darbe analizei, kalbėjome apie bendrą EUPAN (neformalus už viešąjį valdymą ES valstybėse narėse atsakingų generalinių direktorių tinklas) ir TUNED (profesinių sąjungų nacionalinių ir Europos administracijų delegacija, atstovaujanti valstybinio sektoriaus profesinėms sąjungoms, vienijamas EPSU ir CESI) poziciją, dėl su darbu susijusio streso centrinėse valstybinėse administracijose.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.