KURSAI „KAIP PROFESINĖS SĄJUNGOS DALYVAUJA IR DARO ĮTAKĄ EUROPOS SĄJUNGOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESE“

KURSAI „KAIP PROFESINĖS SĄJUNGOS DALYVAUJA IR DARO ĮTAKĄ EUROPOS SĄJUNGOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESE“

Š.m. spalio 1-4 d. Briuselyje vyko Europos profesinių sąjungų instituto surengti kursai „Kaip profesinės sąjungos dalyvauja ir daro įtaką Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese“.

Kursų metu supažindinta su ES institucijų veikla, sprendimų priėmimo mechanizmu, profesinių sąjungų lobistine veikla.
 
Kursų dalyviai suvažiavo iš įvairių Europos Sąjungos šalių, daugelis įguję skirtingą lobistinę patirtį profesinių sąjungų veikloje, tad teorinė ir praktinė kursų (darbas grupėmis) dalis, buvo informatyvios.
 
Lobistinė veikla, jei ji yra atvira ir ja siekiama kilnių bei visuomenės interesų nepažeidžiančių tikslų – sveikintina ir įgalinanti veikti efektyviai.
 
Europos Parlamente kursų dalyviai susitiko su kelių partijų atstovais, vyko atvira diskusija.
Kursų pabaigoje aptarta galima profesinių sąjungų strategija lobistinės veiklos kontekste.

 
 
 
Snieguolė Andruškaite Mikaliūnienė
Žemės ūkio ministerijos
profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininkė
 

Komentarai išjungti.