ŠIAULIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAI BENDRAVO SU MIESTO VADOVAIS

ŠIAULIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAI BENDRAVO SU MIESTO VADOVAIS

Gegužės 18 d.  Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir savivaldybės administracijos direktorius Eduardas Bivainis susitiko su Šiaulių profesinių sąjungų pirmininkais.

Miesto vadovai susipažino su Šiaulių profesinių sąjungų veiklos ypatumais, struktūra, atstovavimo darbuotojams galimybėmis. 

Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimo vadovė Rasa Jasmontienė  pristatė Šiaulių profesinių sąjungų bendradarbiavimo su savivaldybės administracija situaciją.

Dirbančiųjų atstovai siūlė savivaldybės valdžiai pasinaudoti esama partnerystės ir socialinio dialogo patirtimi ir toliau nuolat bendrauti, ieškoti įvairesnių bendradarbiavimo būdų. Buvo aptartos tolesnės miesto Trišalės tarybos veiklos galimybės.

Šiaulių meras profsąjungų atstovams  pasiūlė aktyviau įsijungti į miesto savivaldą : aktyviai sekti, kas vyksta savivaldybės administracijoje, domėtis miesto Tarybos veikla ir politikų priimamais sprendimais, teikti pasiūlymus, dalyvauti diskusijose, nevengti kritikuoti to, kas, dirbančiųjų nuomone, mieste daroma negerai. Meras pasigedo aktyvesnio dirbančiųjų ir jų atstovų dalyvavimo Šiaulių savivaldybės Tarybos komitetų veikloje, pasisakymų Tarybos posėdžiuose, kur priimami pagrindiniai miesto gyvenimo sprendimai.

Susitikimas baigėsi susitarimu tęsti Trišalės tarybos veiklą, stiprinti bendradarbiavimą.  


**************************************************************

Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimas (ŠPSS) jungia Šiaulių regione veikiančias profesines sąjungas, Susivienijimas Šiaulių profsąjungų savanoriškai įsteigtas 1993 m.

ŠPSS yra savarankiška visuomeninė organizacija, nepavaldi valstybiniams ar administraciniams organams, politinėms ir kitoms visuomeninėms organizacijoms, savanoriškumo principu kaip regioninis centras jungiasi į LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – www.lpsk.lt )

ŠPSS bendradarbiauja su kitais profesinių sąjungų susivienijimais, darbo rinkos dalyvių organizacijomis ir valstybiniais bei savivaldos organais, politinėmis partijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, kurios savo veikloje teikia pirmenybę žmogaus interesams bei teisėms ir palaiko teisėtus profsąjungų reikalavimus.

ŠPSS stengiasi koordinuoti ir remti profesinių sąjungų veiklą mieste,  kolektyvinių ir darbo sutarčių sudarymą, derinti profesinių sąjungų veiksmus konfliktų su darbdaviais atveju, visokeriopai padėti besikuriančioms profesinėms sąjungoms.

ŠPSS yra vienintelė regione asocijuota profsąjungų struktūra,  todėl atstovauja  Šiaulių miesto ir regiono profesinėms sąjungoms miesto ir rajono savivaldybėje, valstybinės valdžios organuose, kituose administraciniuose ir teisėtvarkos organuose, o taip pat santykiuose su darbdaviais bei jų organizacijomis.

ŠPSS remia pramoninės, ekonominės ir kultūrinės demokratijos įgyvendinimą,  savo veikla siekia aktyvinti miesto dirbančiųjų bendruomenę.

Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimas (ŠPSS) jungia :

Ø       Šiaulių Universiteto darbuotojų PS

Ø       Šiaulių švietimo profsąjungų susivienijimas

Ø       Šiaulių socialinės apsaugos darbuotojų PS

Ø       Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Šiaulių skyrius

Ø       Šiaulių reg. ugniagesių gelbėtojų PS

Ø       Šiaulių reg. P.Višinskio viešosios bibliotekos PS 

Ø       Choro „Polifonija“ PS

Ø       Kultūros centro darbuotojų PS

Ø       AB Gubernija darbuotojų PS

Ø       AB Naujoji Rūta  darbuotojų PS

Ø       BalticVairas darbuotojų PS

Ø       AB Lietuvos telekomas Šiaulių sk. darbuotojų PS

Ø       AB Lietuvos paštas  Šiaulių reg. darbuotojų PS

 

ŠPSS partneriai :

·         Šiaulių miesto savivaldybė – trišalė bendradarbiavimo sutartis – miesto Trišalė taryba

·         Šiaulių pramonininkų asociacija – trišalė bendradarbiavimo sutartis

·         Šiaulių Darbo birža – trišalės tarybos nariai

·         Šiaulių PS Solidarumas – bendradarbiavimo sutartis

Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacija – nariai

 

Komentarai išjungti.