SOCIALINIO DIALOGO IŠŠŪKIAI BALTIJOS ŠALYSE

SOCIALINIO DIALOGO IŠŠŪKIAI BALTIJOS ŠALYSE

Krizė Lietuvoje sparčiai įsibėgėjo, apimdama visas gyvenimo sritis. Ypač tai jaučia darbingi, vidutines pajamas gaunantys gyventojai. Sunkmetis palietė ir darbuotojus, dirbančius biudžetiniame sektoriuje: jiems sumažintas darbo užmokestis, žmonės verčiami eiti nemokamų atostogų.
Daug spręstinų problemų turi visų Baltijos šalių biudžetinio sektoriaus dirbantieji. Deja, ne visose valstybinėse ir biudžetinėse įstaigose įkurtos profesinės sąjungos, ne visos pasirašiusios kolektyvines sutartis. Seminare „Socialinis dialogas ir iššūkiai Baltijos šalių profesinėms sąjungoms ekonominės krizės akivaizdoje“, vykusiame 2010m. rugsėjo 6-7 dienomis Palangoje, Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybinių įstaigų profesinių sąjungų pirmininkai papasakojo, kaip vyksta socialinis dialogas, aptarė  plėtros perspektyvas kiekvienoje šalyje. EPSU (Europos visuomeninių paslaugų konfederacija) Šiaurės-Rytų regiono koordinatorius Vasilijus Šilovas pateikė daug įdomios medžiagos apie socialinio dialogo plėtojimą Europos Sąjungos šalyse,  o LR Seimo narys Algirdas Sysas pasakojo apie socialinę-ekonominę padėtį Lietuvoje ekonominės krizės sąlygomis.
Seminare dalyvavo naujai įsikūrusių valstybinių įstaigų profesinių sąjungų atstovai.

Irena Petraitienė
Lietuvos valstybės tarnautojų
profesinės sąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.