SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS IŠ ESMĖS PRITARĖ KITŲ METŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETO PROJEKTUI

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS IŠ ESMĖS PRITARĖ KITŲ METŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETO PROJEKTUI

Socialinių reikalų ir darbo komitetas lapkričio 5 d. posėdyje svarstė ir iš esmės pritarė Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIIP-2381.

 

Be to, Komitetas pasiūlė pagrindiniam – Biudžeto ir finansų – komitetui ir Vyriausybei atsižvelgti į komiteto pateiktus siūlymus. Komitetas pasiūlė rasti galimybę 2015 metais padidinti minimalius biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų dydžius (koeficientus) ir valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimą sureguliuoti įstatyminiu lygiu, bei padidinti biudžetinių įstaigų socialinį darbą dirbančiųjų darbo užmokestį. Komitetas taip pat pasiūlė skirti daugiau lėšų neįgaliųjų socialinei integracijai (viešosios aplinkos prieinamumui gerinti, neįgaliųjų būstui ir jo aplinkai pritaikyti, paslaugų neįgaliesiems prieinamumui plėtoti, aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis). Komitetas pasisakė, kad reikia tobulinti viešųjų darbų ir Vaikų išlaikymo fondo teisinį reguliavimą. Be kitų siūlomų priemonių, pasiūlyta svarstyti galimybę perkelti valstybės biudžetui visą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto skolą. Bei atkreipė dėmesį į tai, kad didesnė užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo išlaidų dalis turėtų būti finansuojama valstybės biudžeto, o ne valstybinio socialinio draudimo lėšomis.

 

Parengė

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja Dalie Aleksejūnienė, (85) 2396776

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8893&p_d=152205&p_k=1

Komentarai išjungti.