NEDELSIANT BŪTINA GERINTI SOCIALINIO DARBO PATRAUKLUMĄ – PIRMIAUSIA DIDINANT ATLYGINIMUS

NEDELSIANT BŪTINA GERINTI SOCIALINIO DARBO PATRAUKLUMĄ – PIRMIAUSIA DIDINANT ATLYGINIMUS

Socialinių reikalų ir darbo komitetas, š.m. gegužės 12 d., nagrinėjo socialinių darbuotojų darbo užmokesčio ir perkvalifikavimo problemas. Posėdyje dalyvavę Vilniaus miesto socialinės paramos centro direktorė Solveiga Jankauskaitė, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Vilniaus miesto socialinė paramos centro profesinės sąjungos atstovė  Asta  Pečiulienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, nagrinėjo opų klausimą – socialinių darbuotojų darbo užmokesčio ir perkvalifikavimo problemas. „Socialinių darbuotojų darbo užmokestis tapo mažiausias tarp visų biudžetinių įstaigų dirbančiųjų – beveik dvigubai mažesnis nei pedagogų ir gerokai atsilieka nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio. Taip atsitiko nežiūrint į būtent socialiniams darbuotojams gerokai – beveik dvigubai – padidėjusį darbo krūvį dėl socialinių krizės padarinių. Daugelis socialinio darbo absolventų, įgiję aukštą kvalifikaciją universitetuose, renkasi emigraciją, dažniausiai dėl sumažėjusio socialinio darbo prestižo – mažų atlyginimų ir didelio darbo krūvio“– įžanginėje kalboje pabrėžė Liberalų ir centro frakcijos narys Artūras Melianas.
Komitetas nutarė imtis iniciatyvos ir, sudarius darbo grupę, ieškoti galimybių didinti socialinių darbuotojų darbo užmokestį. Komitetas minėtų klausimų svarstymą tęs po dviejų savaičių.
 
Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos
informacija

Komentarai išjungti.