SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS – DIDESNĖS ALGOS

SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS – DIDESNĖS ALGOS

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos atstovai ne kartą lankėsi Socialinių reikalų ir darbo ministerijoje, Seime, Socialinių reikalų ir darbo komitete, ten, su pirmininku R. Dagiu, pavaduotoju A. Melianu, komiteto nariu A. Sysu daug kalbėtasi ir diskutuota dėl darbo užmokesčio didinimo socialiniams darbuotojams.

Galime pasidžiaugti tuo, kad LVTPS įdėjo daug darbo ir pastangų, kaip nė viena kita profesinė sąjunga, kad nuo 2012 metų didėtų darbo užmokestis socialiniams darbuotojams.
 
Vakar Seime iš 85 užsiregistravusių Semo narių, 74 (prieš – 3, susilaikė – 7), pritarė Artūro Meliano pasiūlymams 1.5 procento nuo išmokamos valstybinės piniginės paramos – socialinių pašalpų bei 1 procentą nuo šalpos, slaugos ir kitų išmokų – skirti skatinti socialinius darbuotojus. Per metus tai sudarys maždaug 17 mln. litų.
 
„Pagaliau įstatymas įpareigoja padidinti socialinį darbą dirbančių atlyginimus. Sunkmečiu ženkliai padidėjo darbo krūvis socialiniams darbuotojams, tačiau atlyginimai liko įšaldyti ir net mažėjo. Kartais susidarydavo paradoksali situacija, kad socialinį darbą dirbančių žmonių atlyginimas buvo mažesnis nei socialiai remtino lankytojo sumine socialinė paramą – pašalpos, kompensacijos, vaikų išmokos, pagalba maistu ir t.t. Gerai, kad po ilgų diskusijų pavyko įtikinti bent iš dalies didinti socialinį darbą dirbančių žmonių pajamas” – teigia Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas, liberalcentristas Artūras Melianas.
 
Įstatymas numato įpareigojimą pakeisti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 511, nustatantį socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų atlyginimų ribas. Pagal Socialinės apsaugos ministro paaiškinimą atlyginimus galima bus padidinti ir išmokas administruojantiems savivaldybių valstybės tarnautojams.

 
LVTPS informacija

Komentarai išjungti.