SOCIALINIS DIALOGAS ES ŠALYSE

SOCIALINIS DIALOGAS ES ŠALYSE

2010 m. gegužės 5–7 dienomis, Italijoje, Turine vyko mokymai „Socialinis dialogas naujose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kandidatėse“. Lietuvos valstybės tarnautojų profesinei sąjungai atstovavo Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Rasa Šidlauskaitė. Be Lietuvos atstovų, mokymuose dalyvavo Estijos, Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos, Slovakijos, Turkijos ir Maltos profesinių sąjungų nariai. Mokymų metu susipažinta su Europos socialinio dialogo istorija, kolektyvinių derybų patirtimi atskiruose sektoriuose. Analizuoti Europos profesinių sąjungų integracijos klausimai, tarptautinių darbo organizacijų keliamų klausimų ir nagrinėjamų temų aktualumas. Vyko intensyvus darbas grupėmis, dalintasi patirtimi, teikti siūlymai dėl socialinio dialogo efektyvumo didinimo. Aptarti ir jaunimo įtraukimo į profesinių sąjungų veiklą klausimai.

Mokymus surengė Tarptautinė darbo organizacija (TDO) ir  Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC).

Rasa Šidlauskaitė
Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių
inspekcijos darbuotojų profesinė sąjunga

Komentarai išjungti.