SURENGTAS SEMINARAS SKIRTAS ĮVERTINTI STRESO RIZIKAS

SURENGTAS SEMINARAS SKIRTAS ĮVERTINTI STRESO RIZIKAS

2014 m. spalio 29 d. Vilniuje vyko seminaras tema: Streso ir psichosocialinių rizikų vertinimo galimybės Lietuvoje.

Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja Marina Zablockytė dalyvavo šiame seminare ir mielai pasidalino savo nuomone. Anot jos: ,, …seminaras buvo tikrai informatyvus ir įkvepiantis. Nors dirbant socialinį darbą apie stresą ir psichosocialines įtampas  darbe teko daug skaityti ir girdėti, seminaro pranešėjai sugebėjo profesionaliai papildyti ir praplėsti mano turimas žinias. Ypač esu dėkinga medicinos psichologei Linai Štaupienei už nuostabų pranešimą. Antroje seminaro dalyje pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai patvirtino įsitikinimą, kad  pagrindinis dalykas, siekiant išvengti streso ir psichosocialinių rizikų darbe, yra geras darbo organizavimas ir valdymas. Siekiant, kad rizikų vertinimas būtų sėkmingas ir objektyvus, labai svarbu, kad į šį procesą būtų įtraukti profesinių sąjungų atstovai, kurie galėtų fiksuoti ne tik neigiamus, bet ir gerosios praktikos atvejus…‘‘.

Manome, kad profesinių sąjungų atstovų dalyvavimas tokiuose seminaruose padėtų jiems efektyviau dalyvauti diskusijose su darbdaviais, sprendžiant psichosocialines problemas bei užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą darbe.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.