PIRMASIS EUROPOS ŠALIŲ CENTRINIŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRELIMINARUS SUSITARIMAS

PIRMASIS EUROPOS ŠALIŲ CENTRINIŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Prieš dvejus metus, 2010 metų gruodžio 17 dieną, Genvalio mieste (Belgija), profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos įkūrė Europos centrinės valdžios administravimo sektoriaus socialinio dialogo komitetą. Šio komiteto, kuriame Europos bei nacionaliniu lygiu dalyvauja profesinės sąjungos ir darbdaviai, svarbiausias uždavinys – dalyvauti vykdant bendros Europos Sąjungos politiką. Ši politika nustato Europos Sąjungos šalių valdžios institucijų darbą, darbo standartų keitimą bei įgyvendinimą.

2012 m. gruodžio 12 d., Briuselyje, socialiniai partneriai pasirašė pirmą preliminarų susitarimą, apsprendžiantį kokybiškas  Europos  šalių viešojo sektoriaus paslaugas.
Pasirašant susitarimą, profesinėms sąjungoms atstovavo TUNED – Europos centrinės valdžios administravimo sektoriaus socialinio dialogo komitetas (pirmininkas Jean Paul Devos), darbdavius – EUPAN – Europos viešojo administravimo darbdavių organizacija (pirmininkas Jacky Leroy).
Iki šio susitarimo pasirašymo, vyko ilgalaikės socialinių partnerių derybos.
Profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai akcentavo, kaip svarbu, kad būtų suteikiamos kokybiškos visuomeninės paslaugos šalies mastu ir kiekvienam konkrečiam  piliečiui. Susitarimu ypatingas dėmesys skiriamas jau pripažintoms visuomeninių paslaugų vertybėms: aukštai paslaugų kokybei, jų saugumui, prieinamumui, lygiaverčiams santykiams ir vartotojo teisėms.
Vykdant šias nuostatas reikės atitinkamų finansinių resursų ir efektyvaus  socialinio dialogo, akcentuoja susitarimą pasirašę socialiniai partneriai.

 
 
LVTPS informacija

Komentarai išjungti.