SUSITIKIMAS SU NAUJUOJU MUITINĖS DEPARTAMENTO VADOVU

SUSITIKIMAS SU NAUJUOJU MUITINĖS DEPARTAMENTO VADOVU

muitineVasario 12 d. Muitinės departamente vyko muitinės profesinių sąjungų atstovų susitikimas su naujuoju Muitinės departamento vadovu Antanu Šipavičiumi.
Susitikimo tikslas – su muitinės profesinių sąjungų atstovais aptarti esamą situaciją muitinėse, šiemet muitinės laukiančius iššūkius ir galimus bendrus sprendimus.
Susitikime dalyvavusi Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja R. Liupkevičienė pasidžiaugė, kad susitikimai su muitinės profesinės sąjungos atstovais vyksta reguliariai, stengiamasi įsigilinti į visus rūpimus klausimus, tvirtino, kad profesinių sąjungų atstovai prie muitinės problemų sprendimo prisideda konstruktyviais patarimais ir siūlymais. Pavaduotoja pasiūlė aptarti šiuo metu itin svarbius klausimus – darbo užmokesčio asignavimus 2010 metams ir kovo 1 d. įsigaliosiantį Muitinės generalinio direktoriaus įsakymą dėl teritorinių muitinių reorganizavimo.
A. Šipavičius informavo apie esminę vadovybės nuostatą – imti dvi laisvas dienas per mėnesį, o konkretų jos vykdymą palikti struktūriniams padaliniams, paaiškino, kad kiekvieną ketvirtį bus atliekama muitinės įstaigų imamų laisvų dienų stebėsena. Muitinės departamento vadovas taip pat pateikė informaciją apie Šiaulių ir Panevėžio teritorinių muitinių reorganizacijos procesą ir statuto pakeitimų būtinybę, bei pritarė profesinių sąjungų atstovų siūlymui sudaryti bendrą darbo grupę statuto projektui rengti.
Kauno teritorinės muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos pirmininkas G. Durneika papasakojo apie situaciją Kauno teritorinėje muitinėje, išreiškė viltį, kad yra tikimybė atsirasti dialogui tarp Kauno teritorinės muitinės vadovybės ir profesinės sąjungos. Pareiškė, kad profesinė sąjunga pritaria visiems teisėtiems lėšų taupymo būdams ir pasiūlė visiems kartu ieškoti įvairių teisėtų taupymo būdų, kurie turėtų kuo mažiau neigiamų pasekmių pareigūnų socialinei gerovei.
Susitikimo metu aptarti ir kiti svarbūs klausimai, t. y problemos, susijusios su nevienodu apmokėjimu tokį patį darbą dirbantiems pareigūnams, pareigūnų socialinių garantijų suvienodinimo galimybės ir kt.
Generalinis direktorius pasisakė už glaudesnį bendradarbiavimą su visomis teritorinių muitinių profesinėmis sąjungomis.

Gemas Durneika
Kauno teritorinės muitinės darbuotojų
regioninės profesinės sąjungos pirmininkas

Komentarai išjungti.