Susitikimas Vidaus reikalų ministerijoje

Susitikimas Vidaus reikalų ministerijoje

 

Š. m. balandžio 29 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyks susitikimas, kuriame, įgyvendinat 2015 m. liepos 14 d. bendradarbiavimo susitarimą, bus siekiama aptarti numatomus atlikti darbus, susijusius su valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų  profesinėmis, darbo, socialinėmis, ekonominėmis teisėmis ir tesėtais interesais bei tolesnio bendradarbiavimo kryptis.

 

Į susitikimą pakviesti: Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimiras Banel.

 

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.