PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymu, š.m. birželio 10 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje  įvyko LR Vyriausybės ir profesinių sąjungų atstovų susitikimas.
Posėdžio metu apsvarstyti Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai pagal LR Vyriausybės pateiktą ir LR Seime įregistruotą įstatymo pakeitimo  projektą Nr. XIP-2014.  
Profesinių sąjungų atstovai sukviesti po to, kai  Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2010-05-20  išplatino kreipimąsi, kuriame reikalauja šį projektą suderinti su LR trišale taryba.
LR Vyriausybės ir profesinių sąjungų atstovai išnagrinėjo LR Vyriausybės pateiktą Seimui LR valstybės tarnybos įstatymo 4,9,11,13,15,16,16(1),17,21,22,23,24,25,29,30,31(1),41,43,44,46,51,straipsnių pakeitimo ir papildymo 3(1),30(1),30(2) įstatymo projektą, kuris įregistruotas LR Seime, jam suteiktas XIP-201 numeris.

Susitikime nuspręsta visas pastabas bei prieštaravimus, susijusius su šio projektu, artimiausiu metu teikti svarstyti LR trišalei tarybai bei kreiptis į LR trišalę tarybą dėl Valstybės tarnautojų dvišalės Komisijos prie LR trišalės tarybos registravimo.

Irena Petraitienė
LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.