SUSITIKIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TS-LKD FRAKCIJOS SENIŪNU JURGIU RAZMA

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TS-LKD FRAKCIJOS SENIŪNU JURGIU RAZMA

Muitinės darbuotojų regioninės ir Klaipėdos teritorinės muitinės profesinių sąjungų iniciatyva 2012 m. gegužės 28 d. Valstybės tarnautojų Dvišalėje komisijoje prie Trišalės tarybos svarstytas klausimas dėl Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 51 straipsnio 9 dalies, kur numatyta, kad „Muitinės mobiliųjų grupių, muitinės postų pareigūnai ir muitinės pareigūnai, atliekantys operatyvią veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, turi teisę gauti pareigūnų valstyvinę pensiją pagal Lietuvos Rerspublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą.“

Likusieji statutiniai muitinės pareigūnai tokios teisės neturi. Manome, kad išskirtinių teisių suteikimas tik išskirtai muitinės pareigūnų grupei, įstatymiškai suteikiant jiems didesnes socialines garantijas galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai, todėl dvišalėje komisijoje nuspręsta šiuo klausimu kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo TS-LKD frakcijos seniūną Jurgį Razmą.
2012 m. liepos 4 d. vyko susitikimas su gerbiamu Seimo nariu Jurgiu Razma, kuriame dalyvavo Lietuvos Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, pirmininkės pavaduotojai Rima Kisielienė ir Gemas Durneika bei Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos valdybos narys Gintautas Tamulaitis.
Susitikimo metu Gemas Durneika, Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos valdybos narys, informavo apie būtinybę keisti Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 51 straipsnį, kuris galimai diskriminuoja pareigūnus, nemotyvuoja postuose dirbančių pareigūnų siekti karjeros, nes pasikeitus darbo vietai muitinėje, prarandamos  socialinės garantijos – teisė į užtarnautą valstybinę pensiją.
Seimo narys Jurgis Razma iš esmės pritarė šių problemų sprendimui ir paprašė dabartinę situaciją išdėstyti raštu. Profesinė sąjunga artimiausiu metu Seimo nariui J.Razmai pateiks prašymo, dėl Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 51 straipsnio 9 dalies pakeitimo, projektą.
Lietuvos Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė aptarė klausimą dėl valstybės tarnautojo bazinės dydžio atstatymo į iki krizinį lygį – 490 Lt. J. Razma paminėjo,  kad klausimas dėl valstybės tarnautojų bazinio dydžio didinimo iki 470 Lt. bus svarstomas LR Seime rudens sesijos metu.
Pirmininkė Irena Petraitienė padėkojo už priėmimą ir išreiškė viltį dėl tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis.

Muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos
Valdybos narys Gintautas Tamulaitis

Komentarai išjungti.