LIETUVOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PROFESINEI SĄJUNGAI VADOVAUTI VĖL PATIKĖTA IRENAI PETRAITIENEI

LIETUVOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PROFESINEI SĄJUNGAI VADOVAUTI VĖL PATIKĖTA IRENAI PETRAITIENEI


Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos delegatai spalio 14 dieną rinkosi į „Crowne Plaza“ viešbučio konferencijų salę, į 5-ąjį Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos suvažiavimą.

Dalyvių nuotaika buvo puiki, nes rinkosi ne į protesto akciją dėl mažo darbo užmokesčio ar  išaugusių kainų, o susitikti su savo kolegomis, pasidalinti mintimis apie nuveiktus darbus, pasitarti, ką dar galima  būtų svaraus padaryti  valstybinėse institucijose dirbančių žmonių labui.
Suvažiavime be gausaus būrio delegatų dalyvavo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Audra Mikalauskaitė, LR vidaus reikalų ministerijos viceministras Sigitas Šiupšinskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, svečiai iš giminingų profesinių sąjungų: Karin Bruzell tarptautinė sekretorė iš Švedijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (ST), Kalle Liivamagi – Estijos valstybinių įstaigų ir savivaldybių profesinės sąjungos (ROTAL) pirmininkas, Andrejs Jirgensons – Latvijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkas, Juris Kalninš – Latvijos visuomeninių paslaugų ir transporto darbuotojų profesinės sąjungos (LAKRS) pirmininkas, Vladimir Savčenko – Rusijos Federacijos valstybinių įstaigų ir visuomeninių paslaugų profesinės sąjungos pirmininkas, Sergej Choliavo – Baltarusijos valstybės darbuotojų ir kitų įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas. Taip pat dalyvavo kolegos iš Lietuvos: Loreta Soščekienė – Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė, Genovaitė Milošienė – Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narė,  Romas Nemanius – Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas ir Juozas Neverauskas – Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas.
Suvažiavimo metu pirmininkė Irena Petraitienė pateikė 2007–2011 metų veiklos ataskaitą. Aptarus veiklos rezultatus, suteiktas žodis svečiams.
Antroje dienos pusėje, po diskusijų, priimta nauja LVTPS įstatų redakcija, veiklos kryptys 2011–2015 metams,  rezoliucijos „Dėl socialinio dialogo“, „Dėl darbo užmokesčio“, „Dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo“.
Atėjus rinkimų metui prisistatė kandidatai į LVTPS pirmininko bei valdybos narių pozicijas. Kandidatus į pirmininko ir į valdybos narius siūlė profesinės sąjungos. Po išsamių kandidatų prisistatymų, pirmininke išrinkta Irena Petraitienė.
Iš penkiolikos kandidatų į valdybos narius, delegatai išrinko aštuonis valdybos narius: Rasą Šidlauskaitę, Joną Katinauską,  Rimą Kisielienę, Virginiją Gražinienę, Aurimą Franką, Modestą Sriubą, Astą Pečiulienę ir Gemą Durneiką. Valdybos darbe su balsavimo teise dalyvaus ir LVTPS Moterų komiteto pirmininkė Dovilė Lauciūtė bei Jaunimo centro pirmininkė Lina Kliukaitė.
Po suvažiavimo pirmame valdybos posėdyje, pirmininkės Irenos Petraitienės teikimu, išrinkti pavaduotojai. Jais tapo: Rima Kisielienė, Gemas Durneika, Rasa Šidlauskaitė ir Jonas Katinauskas.
Suvažiavimo svečiai bei delegatai vakarojo viešbučio restorano 16 aukšte, ten puikią nuotaiką ir atmosferą sukūrė pro viešbučio langus atverianti nuostabi panorama į vakarėjantį Vilniaus senamiestį, Vingio parką apjuosusią Nerį, dangoraižius bei tūkstančius sostinės žiburių.

              

   

          

             

           

   

LVTPS informacija
www.valstybestarnautojai.eu

Komentarai išjungti.