Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

  • Europos Komisija, Parlamentas ir Taryba susitarė dėl Europos darbo institucijos kūrimo. Pasak ETUC konfederacinės sekretorės Liina Carr, tai padės kovoti su darbuotojų teisės pažeidimais, be to, šis žingsnis parodo apčiuopiamą progresą praktiškai įtvirtinant Europos socialinių teisių ramstį. Daugiau apie tai skaitykite čia.

 

  • Europos profesinės sąjungos sveikina ir palaiko mokinių iš visos Europos protestus dėl klimato kaitos. Veiksmai turi būti ne tik kur kas ambicingesni, bet ir greičiau įgyvendinami. Tokią poziciją ETUC kartojo jau daug metų ir džiaugiasi, kad ši svarbi problema rūpi vis didesnei daliai europiečių. Daugiau apie tai skaitykite čia.

  • Minint įkūrimo Tarptautinės darbo organizacijos įkūrimo šimtmetį, TDO kviečia pasaulio valstybes 2019-aisiais ratifikuoti bent po vieną papildomą tarptautinį darbo standartą (t. y. TDO konvenciją ar protokolą). Šio pasaulinio iššūkio progresą galima sekti čia. Daugiau apie šią TDO iniciatyvą skaitykite čia.

  • Paskelbta nauja TDO Ekspertų komiteto ataskaita dėl konvencijų ir rekomendacijų taikymo. Daugiau apie tai skaitykite čia. Visą 700 puslapių ataskaitą galite laisvai parsisiųsti čia.

  • Šiaurės Korėjoje mobilizuota apie 150 tūkst. karių ir paprastų korėjiečių, kad įgyvendintų diktatoriaus kaprizą – laiku užbaigtų Wonsan-Kalma pakrantės turizmo rajono statybą. Žmonės stengiasi išvengti darbo statybose, o jau dirbantys jose, neapsikentę nežmoniškų sąlygų, masiškai dezertyruoja. Dėl to sustiprintos pasienio patrulių komandos, turinčios užkirsti kelią dezertyrams. Daugiau apie tai skaitykite čia.

  • Švedijos profesinių sąjungų konfederacijos ekonomistas T. Carlen savo straipsnyje analizuoja darbo užmokesčio dalies pasaulio ekonomikoje smukimą ir yra įsitikinęs, kad ne tik darbuotojų gerovei, bet ir apskritai ekonomikos sveikatai bei aštrėjančiai nelygybei stabdyti reikalingas koordinuotas atlyginimų didinimas. Kelią tam praminti turėtų Europa. Daugiau apie tai skaitykite čia.

  • Priminsime, kad ETUC kviečia savo nares aktyviai dalyvauti Europos Komisijos paskelbtoje viešoje konsultacijoje dėl „Europos ateities“. Dalyvauti gali ne tik organizacijos, bet svarbus kiekvieno balsas. Europos profesinės sąjungos siekia, kad darbuotojų teisės ir gerovė aiškiai atsispindėtų tolesnėse ES iniciatyvose dėl to kviečia dalyvauti kiekvieną profsąjungininką. Konsultacija atvira iki gegužės mėnesio. Jos klausimyną galite rasti čia.

LPSK parengta informacija

Iliustracija @Getty Images

 

Komentarai išjungti.