Tarptautinės profesinių sąjungų žinios

Tarptautinės profesinių sąjungų žinios

  • Brexit. Didžioji Britanija nori pratęsti išstojimo iš Europos Sąjungos terminą. Nors jis numatytas kovo 29 d., bet dėl britų parlamentarų negebėjimo rasti kompromiso ir naujausio išstojimo sutarties varianto atmetimo, kalbama, kad atidėjimas neišvengiamas (pati Theresa May prašo savaitės). „Brexit“ priešininkai tai mato kaip vilties teikiantį dalyką, spaudžiant vyriausybę dėl pasilikimo ES, nors, kaip sako analitikai, tokio scenarijaus tikimybė menka. Daugiau apie tai čia (lietuvių kalba) ir čia (anglų kalba

  • Pranešėjų apsauga. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) atsargiai sveikina preliminarų tarp Europos Parlamento ir valstybės narių pasiektą susitarimą visoje ES stiprinti pranešėjų apsaugą, įtvirtinant aiškesnes taisykles ir saugesnes pranešimo procedūras. ETUC konfederacinės sekretorės Esther Lynch teigimu, tai pagerintų galimybes darbuotojams kelti problemas darbovietėse ir išvengti galimų neigiamų pasekmių. Pradžiai, Direktyva reikalautų, kad įmonėse, kur dirba virš 50 darbuotojų, būtų nustatytos pranešimų tvarka. Apie tai galite skaityti čia ir čia (EK pozicija).

  • Šalių ataskaitos. Atkreipiame dėmesį, kad paskelbta informacija apie Europos semestro įgyvendinimą kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje. Visas jas galėsite parsisiųsti per čia (dėl atliekamos puslapio profilaktikos, galimi laikini techniniai nesklandumai).

  • Saugi aplinka. Jungtinių Tautų Aplinkos asamblėjoje (UNEA-4) Nairobyje, Kenijoje, dalyvavę pasaulio profesinių sąjungų judėjimo atstovai ragino imtis skubių veiksmų kovojant su klimato kaita, plastiko tarša, kenksmingais chemikalais bei vandens užterštumu. Pasak Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) generalinės sekretorės Sharan Burrow, aplinkosauga yra glaudžiai susijusi su orių bei saugių darbo vietų užtikrinimu bei skurdo mažinimu. Daugiau informacijos apie susitikimą JT ir bendrą profesinių sąjungų organizacijų rezoliuciją rasite čia. Daugiau apie UNEA-4 – čia.

  • Lygybė. Europos Komisija skatina lyčių lygybę įvairiomis strateginėmis programomis. Esama 2016–2019 m. lyčių lygybės strateginė programa baigsis šiais metais, pasibaigus dabartinių Komisijos narių kadencijai. Dėl to EK pradeda viešas konsultacijas, kad surinktų suinteresuotųjų grupių nuomones apie esamą lyčių lygybės padėtį ES ir ateinančių penkerių metų prioritetus. Tai galima padaryti iki gegužės 31 d. Ją galite čia.

  • #ModiMustGo. Indijos profesinės sąjungos vienijasi prieš dabartinį šalies premjerą Narenda Modi ir ragina per artėjančius rinkimus išrinkti tokius politikus, kurie skirtų kur kas didesnį dėmesį darbuotojų teisėms, gerovei bei saugumui. Indijos darbuotojų priešrinkiminius reikalavimus galite pamatyti čia. Taip pat prašoma kitų šalių profsąjungų palaikymo – apie tai daugiau galite perskaityti čia.

LPSK parengta informacija

Komentarai išjungti.