Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

  • Nesusitarta. Praėjusį penktadienį ES Tarybos susitikime nepavyko susitarti dėl ES atsigavimo plano, dėl kurio vieningai pasisakė ES profesinės sąjungos (lt). ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini ragina ES lyderius susitarti iki vasaros atostogų, nes delsimas brangiai kainuos darbo vietoms ir verslams(en). Prieštaraujančių šalių pozicijas galite rasti čia (en).
  • DVT. Profesinės sąjungos į savo politines veiklas vis labiau integruoja Darnaus vystymosi tikslus, be to, tvarumas yra vienas esminių visos ES prioritetų. „Eurostat“ kaip tik paskelbė, kaip sekasi įgyvendinant 17 DVT Europos Sąjungos šalyse narėse. Džiugu, kad duomenys rodo, jog ES pasiekta pažanga dėl visų prioritetų. Detalią publikaciją galite rasti čia (en).
  • Nuotolinis darbas. Dėl koronaviruso sukeltos krizės daug darboviečių visame pasaulyje išbandė arba suaktyvino nuotolinį darbą (telework). Vis tik išaugęs tokio darbo mastas aiškiau parodė ir neigiamas tendencijas. Jos aptartos ETUC organizuotame seminate čia (lt).
  • Cenzūra. ETUC kreipėsi į „Facebook“ dėl aplikacijos „Facebook Workplace“ turinio kontrolės. Darbdaviai turi galimybę cenzūruoti (blokuoti ir trinti) aptariamas temas, tarp jų juodajame sąraše tokie raktažodžiai kaip „burtis į profsąjungas“ (unionize). ETUC tai mato kaip fundamentalios asociacijos teisės pažeidimą ir smerkia tokias praktikas. Visas laiškas čia (en).
  • Teisės. Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) paskelbė Globalų teisių indeksą. Duomenys rodo, kad darbuotojų teisių pažeidimų užfiksuota daugiausia per pastaruosius septynerius metus. Taip pat perspėjama dėl pavojaus, kad koronaviruso krizė dar labiau paaštrins neigiamas tendencijas. Daugiausia pažeidimų – dėl teisės streikuoti ir kolektyvinių derybų. Plačiau – čia (en), ITUC generalinės sekretorės Sharan Burrow komentaras (en).
  • Tiekimo grandinės. ITUC siekia sustiprinti teisinę darbuotojų apsaugą ir pagarbą jų fundamentalios darbo teisėms tiekimo grandinėse. Atliktoje ataskaitoje, išanalizavus situaciją, pateikiamos rekomendacijos (en). Tarp jų – analizuoti situaciją visose kompanijose (tai turėtų daryti viešoji institucija), reikalauti tarptautiniu mastu pripažįstamų žmogaus ir darbo teisių laikymosi, nes kitaip grėstų sankcijos, būtinybė darbovietėse įsteigti skundų ir teisinės gynybos mechanizmą, turėtų būti laikomasi principo, kad kompanija turi įrodyti nekaltumą, o ne auka kaltumą bei kitos. Visą ataskaitą galite parsisiųsti čia (en).
  • Jaunimas. Sveikatos krizė aiškiai parodė, kad Europai reikia gerai veikiančios jaunimo garantijų iniciatyvos. Jauni žmonės susiduria su ypač sudėtinga situacija – yra aiški koreliacija tarp ekonomikos situacijos ir jų bedarbystės. Austrijos mokslininkai skaičiuoja, kad per metus jaunų žmonių nedarbas gali išaugti 70 proc. (!), dėl to kviečia kurti naują jaunimo garantijų iniciatyvą, kuriai būtų skirtas 50 mlrd. eurų finansavimas. Visas straipsnis čia (en).
  • Švedija. Paaiškėjo nauji LPSK svarbių partnerių – Švedijos profesinių sąjungų konfederacijos (LO Sweden) lyderiai. Per kongresą nauja vadove išrinkta Susanna Gideonsson (en). Kiti vadovybės nariai: Torbjörn Johansson (derybų sekretorius), Therese Guovelin (pirmoji viceprezidentė) ir Lisa Bengtsson (antroji viceprezidentė).
Komentarai išjungti.