PROFESINIŲ SĄJUNGŲ STRATEGIJOS ĮVEIKIANT KRIZĘ

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ STRATEGIJOS ĮVEIKIANT KRIZĘ

2010 m. lapkričio  9–12 dienomis, Turino mieste (Italija) vykoEuropos profesinių sąjungų instituto (ETUI)seminaras „Profesinių sąjungų strategijų, susijusių su krizės įveikimu, kūrimas“.
Seminare dalyvavo 24 profesinių sąjungų konfederacijų atstovai iš 21 šalies. Lietuvos valstybės tarnautojų profesinei sąjungai atstovavo  Gintarė Dešukaitė (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojų profesinė sąjunga) ir Renata Takinienė (Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga).
Dalyviai pristatė savo šalies situaciją, dalijosi informacija dėl krizės poveikio šalių ekonomikai, darbuotojams ir profesinėms sąjungoms.
Išklausyti pranešimai apie krizės situaciją apie nacionaliniu ir regionų mastu, socialines, ekonomines bei kitas ją sukėlusias priežastis; nagrinėtas ryšys tarp krizės ir darbo užmokesčio dydžio, migracijos, prekybos, labiau pažeidžiamų darbuotojų grupių, užimtumo, nedarbo ir darbo santykių; identifikuota ir diskutuota dėl profesinių sąjungų strategijų ir veiksmų įveikiant krizę; formuluoti profesinių sąjungų siūlymai darbdaviams, jų organizacijoms nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, siekiant įveikti krizę. Vėliau šiomis temomis vyko darbas grupėmis bei darbų pristatymas.

 

 

 Pirmoje eilėje trečia iš kairės – Gintarė Dešukaitė, penkta iš kairės – Renata Takinienė

 

Gintarė Dešukaitė
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
darbuotojų profesinė sąjunga

Komentarai išjungti.