SUSITIKIMAS SU TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO ATSTOVAIS

SUSITIKIMAS SU TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO ATSTOVAIS

2010m. spalio 18d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) būstinėje vyko konsultacinis susitikimas su Tarptautinio valiutos fondo (TVF) mokesčių skyriaus atstovais.
Tarptautiniam valiutos fondui atstovavo Martin Grote–TVF mokesčių skyriaus specialistas ir Alvar Kangun–TVF fiskalinės politikos ekonomistas, iš Lietuvos profesinių sąjungų pusės dalyvavo Janina Matuizienė–Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė, Algirdas Kvedaravičius–Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas, Marius Dagys–teisininkas, Danutė Šlionskienė – LPSK referentė ryšiams su užsieniu, Irena Petraitienė–Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė, Rima Kisielienė–Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja, Marija Varasimavičienė–Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė, Algirdas Zvicevičius–Lietuvos komercijos ir kooperacijos darbuotojų profesinės sąjungos finansininkas, Joana Žukovska–Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos finansininkė,  Petras Algirdas Rauka–Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas.
 
TVF atstovus domino profesinių sąjungų požiūris į Lietuvos mokesčių sistemą, josteisingumą ir tinkamumą, progresinius mokesčius, „Sodros“ reformą, žemės ūkio veiklą vykdančiųgyventojų pajamų apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu, verslo liudijimus, laisvosiosekonomikos zonas…
Svečiai domėjosi ar vyksta profesinių sąjungų konsultacijos LR Seime dėl priimamųdokumentų, ar bendradarbiaujama su ministerijomis, kaip atsižvelgiama į teikiamus profesinių sąjungųsiūlymus ir komentarus, nes kalbantis su Lietuvos valdininkais įspūdis toks, kad jie suvokia esminesproblemas ir yra atviri siūlymams, tik ar tie siūlymai tinkamai suvokiami pasiekę galutinesinstancijas, lemiant galutinius sprendimus.
Paprašė pateikti tris esminius mokesčių politikos pakeitimus, profesinių sąjungų nuomone,šiuometu reikalingiausius, kurie teigiamai įtakotų esamą situaciją.
 
Algirdas Kvedaravičius–Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas sakė, jog esama mokesčių sistema Lietuvoje labiausiai alina dirbančiuosius, nes mokesčiai taikomi neįvertinus žmonių pajamų, todėl reikia stabilios ir saugios mokesčių sistemos, palankios žmonėms. Profesinės sąjungos pritaria ir progresinių mokesčių įvedimui.
Algirdas Rauka–Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungųfederacijos pirmininkas bei „Sodros“ tarybos narys, pateikė požiūrį į „Sodros“ reformą ir jos būtinumąbei audito duomenis, kuriuose teigiama, jog 30% darbuotojų atlieka funkcijas nebūdingas tokiopobūdžio institucijai. Apskritai, „Sodra“ šiuo metu daugiau mokestinė, o ne draudiminėsistema, todėl negali tenkinti žmonių, mokėjusių įmokas, lūkesčių. Kapitalas apmokestintasminimaliai, o didžioji mokesčių našta gula ant dirbančiųjų pečių.
Irena Petraitienė–Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė pasisakė dėl verslo liudijimų, kad ir šioj srity mokesčius reikėtų diferencijuoti atsižvelgiant į pajamas ir pelną.
Marius Dagys–teisininkas, trumpai apibūdino laisvosios ekonomikos zonas esančias Kaune ir Klaipėdoje. Realios naudos biudžetui nėra, nes šis klausimas neapgalvotas.
Atsakydamas į klausimą dėl bendradarbiavimo su valdžios institucijomis Marius Dagys apibūdino teisės aktų kelią. LPSK svetainėje (www.lpsk.lt) – matomi LPSK teikiami LR teisės aktų projektai bei pateiktos išvados.
Algirdas Rauka–Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungųfederacijospirmininkas atstovauja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) LR Seime. Jis sakė, jog paskutiniu metu, profesinės sąjungos dalyvauja komitetų posėdžiuose svarstant darbuotojams aktualius klausimus, manome, jog tai – pažanga, tik ne visuomet svarstytini klausimai mus pasiekia laiku, o teikiami siūlymai ne visada išgirstami.
 
Tarptautinio valiutos fondo atstovams pateikti šie profesinių sąjungų siūlymai:
1.Stabilizuoti mokesčių sistemą taip, kad ji skatintų ekonomiką ir vartojimą, o žmonėsjaustųsi saugūs net sunkmečio sąlygomis.
2.Įvesti turto mokestį (atsižvelgiant į 2009m. sausio 16d., visuotinės protesto akcijosreikalavimuspradėti nuo nekilnojamojo turto mokesčio, nustatant diferencijuotus tarifus pagal turto vertęir paskirtį).
3.  Mažinti darbuotojų mokesčių naštą.
 
TVF atstovai išklausė profesinių sąjungų atstovų siūlymus. Jie bus perduoti LRVyriausybei bei valdžios institucijoms, tačiau TVF atstovų funkcija – patariamoji, todėl atsakomybės dėlLietuvis valdžios institucijų reakcijos nesiimama.
 
 
LPSK informacija

Komentarai išjungti.