DĖL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO

DĖL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO

Lietuvoje socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybiniai koeficientai, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, lyginant su pedagogų, sveikatos priežiūros specialistų, kultūros ir meno darbuotojų, daugelį metų išlieka ženkliai mažesni.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – LVTPS), atstovaudama socialinių darbuotojų interesus, š. m. balandžio   d. kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą (toliau – LGKT) prašydama išaiškinti, ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais socialinį darbą dirbančių darbuotojų nustatyti mažesni atlyginimų koeficientai, negu pedagogų, sveikatos priežiūros specialistų bei kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų koeficientai, nediskriminuoja socialinį darbą dirbančių darbuotojų teisės į vienodą socialinę padėtį.
2014 m. gegužės 2 d. gautas LGKT atsakymas (pridedamas, pdf).
Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga ne vienerius metus vienija socialinius darbuotojus, visokiariopai siekia ir reikalauja padidinti darbo užmokestį šios profesijos atstovams, todėl, siekdama atkreipti dėmesį į socialinių darbuotojų darbo užmokesčio problemą bei dėl netenkinančio Vyriausybės nutarimu nustatyto teisinio reguliavimo, LVTPS ketina kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

 
 
LVTPS informacija

Komentarai išjungti.