KAS VYKSTA APLINK MUS…

KAS VYKSTA APLINK MUS…

2012-ųjų spalis. Kolektyvinės sutarties reguliavimo naujienos.

Graikija – lapkričio 6-7 d. vyks visuotinis streikas
Lapkričio 6-7 dienomis, Valstybės tarnybos konfederacijos ADEDY ir
Privataus sektoriaus darbininkų konfederacijaGSEE planuoja visuotinį streiką, protestuodami prieš politinį „trejetą“ (Europos Komisija, ECB ir TVF), kuris ir toliau stumia ekonomiką į recesiją ir pažeidžia darbuotojų ir profesinių sąjungų teises. Daugiau informacijos svetainėje ADEDY.
 
Portugalija – Visuotinis Valstybės tarnybos profsąjungų streikas
Valstybės tarnybos profsąjungos lapkričio 14 d. planuoja visuotinį streiką. Primename, kad spalio 31 d. buvo suorganizuota nacionalinė demonstracija prieš pasiūlymus dėl biudžeto pakeitimo. Vietos valdžios darbuotojų profsąjunga STAL surengė protestą visoje šalyje. Daugiau informacijosskaitykite STAL.
 
Švedija – Sukoordinuoti veiksmai dėl atlyginimų padidinimo
Komunalinių paslaugų darbuotojų profsąjunga Kommunal džiaugiasi nekvalifikuotų darbuotojų profsąjungos LO sprendimu skirti ypatingą dėmesį dėl atlyginimo padidinimo kitame etape tariantis dėl kolektyvinių sutarčių. Profsąjungų nuomone, tai gali pagerinti darbo užmokesčio situaciją tuose sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys. Tikslas – mažiausiai uždirbantiems darbuotojams pasiekti darbo užmokesčio padidinimą iki vidutinio darbo užmokesčio pramonėje, taip pat planuojama pasiekti ženklaus minimalaus užmokesčio padidinimo. Daugiau skaityti saituose LO ir Kommunal.
 
Ispanija – Nauji sumažinimai valstybės tarnyboje
Profsąjungos kritikuoja naują potvarkį dėl sumažinimų, dėl ko gali būti paliesta 700 000 viešojo administravimo darbuotojų ir 140 000 įmonių darbuotojų, kuriuos valstybė valdo 50 ir daugiau procentų. Profsąjungų atstovų nuomone, įsigaliojusi nutartis atvers kelią didelio masto sumažinimui kas pakenks valstybės tarnybos pagrindams. Šis žingsnis kritikuojamas dar ir dėl šalyje esančios 25 procentų bedarbystės, o šioje srityje tik per paskutinį ketvirtį buvo sumažinta 117 000 žmonių. Daugiau skaityti internetiniame puslapyje FSC-CCOO ir FSP-UGT.
 
Slovakija – Kolektyvinių derybų apžvalga visuomenės sveikatos srityje
EPSU kartu su sveikatos apsaugos darbuotojų profsąjunga SOZ ZaSS parengė paskutinių įvykių apžvalgą dėl kolektyvinių sutarčių šioje srityje. Apžvalgoje kalbama apie svarbiausius kolektyvinių derybų momentus ir sunkumus su kuriais susidurta. Apžvalga bus įdomi specializuotoms profesinėms sąjungoms, nes joje aprašyti įvykiai ir padėtis būdingi daugeliui centrinės ir vakarų Europos šalių. Daugiau skaityti internetiniame puslapyje EPSU.
 
Austrija – Dėl vaiko priežiūros darbuotojų profesinės sąjungos nori sudaryti vieną susitarimą
Privačių paslaugų darbuotojų profsąjunga vida ir GPA-DJP ragina dėl nacionalinio šakinio susitarimo, kuris būtų taikomas visiems vaikų priežiūros centrų darbuotojams. Pasak jų argumentų, šiuo metu šių institucijų darbuotojai yra ginami skirtingais susitarimais švietimo, privačios sveikatos priežiūros srityje, o kai kur ir kolektyviniais susitarimais kompanijų lygmenyje. Tai reiškia, kad egzistuoja reikšmingi darbo užmokesčio ir darbo sąlygų skirtumai, o tai yra nepriimtina. Daugiau skaityti vida svetainėje.
 
Suomija – Profsąjungos reikalauja galimybių darbuotojų mokymui
Viešojo sektoriaus darbuotojų sąjunga Pardia pabrėžia poreikį didinti pasitikėjimą darbo vietose siekiant padidinti darbo našumą konflikto kontekste, atsiradusiame kolektyvinių derybų metu dėl trijų dienų mokymo kursų atsitraukiant iš darbo vietų. Profsąjunga pabrėžia tokių priemonių būtinybę dabartinėse socialinėse-ekonominėse sąlygose, nes tai leis išlaikyti tinkamus vyresnių nei 55 metų darbuotojų įgūdžius ir konkurencingumą bei pratęsti jų karjerą. Daugiau skaityti Pardia svetainėje.
 
Turkija – Ugniagesių ir policininkų demonstracija
Rugsėjo 28 d. Ankaroje profsąjungos, įeinančios į darbo konfederaciją KESK ir ginančios savivaldybių policijos ir ugniagesių interesus, surengė demonstraciją protestuoti dėl nepakankamai apsaugotų teisių kolektyvinėse sutartyse valstybės tarnyboje. Daugiau skaityti KESK svetainėje.
 
Rumunija –  Pažadėta reforma nebuvo įvykdyta
Spalio 2-4 d. profsąjungų konfederacija ALFA Cartel, į kurią įeina EPSU Hipocrat ir Sigol organizacijos, organizavo eilę demonstracijų visoje šalyje. Akcijos organizuotos kaip protesto ženklas prieš vyriausybės nesugebėjimą reformuoti darbo įstatymus. Reforma buvo žadėta opozicijoje esančių politinių jėgų. Pasak konfederacijos atstovų, tokiu būdu daugiau nei 1000 kolektyvinių sutarčių atsidūrė pavojuje.
 
Liuksemburgas – Profsąjungos protestuoja prieš pensijos reformą
Nacionalinėje profsąjungų suorganizuotoje demonstracijoje prieš valstybės siūlomą valstybės pensijų reformą dalyvavo daugiau nei 2500 žmonių. Profsąjungos aštriai kritikuoja planus padidinti pensijinį amžių ir mažinti lengvatas bei pašalpas. Jos siūlo padidinti minimalią pensiją, sukurti geresnes darbo sąlygas darbuotojams ir aprūpinti lengvesniu darbu turinčius sveikatos problemų ar atliekančius kenksmingus darbus. Daugiau skaityti internetiniame OGB-L puslapyje.
 
Suomija – Vienodo darbo užmokesčio diena
Spalio 28 d. viešojo sektoriaus darbuotojų profesinė sąjunga Pardia kartu su profesinių sąjungų konfederacija STTK surengė Vienodo darbo užmokesčio dieną. Pagal oficialią statistiką, šalyje moterys uždirba tik 84,2 % to, ką uždirba vyrai. Daugiau skaityti Pardia svetainėje.
 
Europos Sąjunga – Konferencija dėl kolektyvinių sutarčių: REGISTRUOKITĖS DABAR
Gruodžio 13-14 d. Briuselyje EPSU organizuoja konferenciją dėl kolektyvinių sutarčių ir socialinio dialogo. Vyks specializuotos sesijos: ekonominio valdymo ir darbo užmokesčio, valstybės tarnybos restruktūrizavimo ir kolektyvinių sutarčių poveikio jam, įvertinant socialinio dialogo kokybę ir kovojant su darbo teisių ir profesinių sąjungų teisių pažeidimais. Be to, planuojami seminarai dėl kolektyvinių sutarčių koordinavimo dėl vienodo darbo užmokesčio ir užsakomųjų paslaugų nacionaliniu lygmeniu. Daugiau skaityti EPSU svetainėje.
 
Makedonija – Pirmasis susitarimas energetikos sektoriuje
Nepriklausoma energetikos darbuotojų profesinė sąjunga pasirašė pirmąją šalies istorijoje kolektyvinę sutartį, kuri taikoma privačių energetikos bendrovių darbuotojams. Profsąjungos ir darbdaviai susitarė darbo sferoje taikyti tarptautinius darbo standartus, dėl darbuotojų teisių suvienodinimo ir nustatyti darbdavių ir darbuotojų atsakomybės laipsnį.
 
Ukraina – Akademikų protestas
Spalio 10 d. EPSU, atstovaujanti Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos darbuotojų interesams, surengė demonstraciją Kijeve ir regioniniuose centruose prieš planuojamus UNMA biudžeto apkarpymus ir vyriausybės neįvykdytą anksčiau pasirašytą susitarimą dėl darbo užmokesčio. Pasak profsąjungos atstovų, bendradarbiaujančios su Nacionalinės mokslų akademijos nariais, vyriausybės pasiūlytos alternatyvos gali sumažinti 7718 darbo vietų. Jeigu vyriausybė ignoruos protestuotojų reikalavimus, protesto akcijos tęsis ir toliau.
 
Belgija – Profsąjungos protestas prieš finansų ministerijos restruktūrizavimą
Spalio 9 d. Briuselyje valstybės tarnybos profsąjungų federacijos CSC, CGSP ir SLPF surengė suderintą protesto demonstraciją prieš planus reorganizuoti finansų ministeriją, kas reikštų darbuotojų atleidimą iš darbo. Pasak profsąjungos atstovų, dėl sumažinimo bus prarasta daug pajamų ir naudos. Daugiau skaityti CSC valstybės tarnybos svetainėje.
 
Latvija – Pranešimas įrodo nepagrįstą taupymo priemonių ekonomiją
Nauja Europos profesinių sąjungų instituto ataskaita atmeta argumentus tų, kurie teigia, kad griežto taupymo priemonės, skirtos padėti šaliai išeiti iš krizės. Pranešime tvirtinama priešingai, o būtent, kad vyriausybės veiksmai kaip tik padėjo šaliai išsivaduoti iš suspaustos ir griežtos ekonomijos, kuri tik privedė prie gilesnės depresijos. Daugiau skaityti internetiniame puslapyje ERA.
 
Didžioji Britanija – Darbo užmokesčio didinimas
Darbuotojų profsąjunga UNISON palankiai vertina darbdavių sprendimą, kuris buvo priimtas kaip atsakas į profesinių sąjungų reikalavimus didinti atlyginimus savivaldybių įmonių darbuotojams, kas reiškia trijų metų atlyginimų užšaldymo nutraukimą. Toks apribojimas buvo unikalus viešajam sektoriui. Sektoriaus darbuotojams, kurie per metus gauna £ 21.000, buvo pažadėtas atlyginimo didinimas iki £ 250, bet savivaldybių įmonių darbuotojai šių priedų negavo. Kumuliacinis efektas pasireiškė su didele infliacija, kuri pažymima nuo 2009 m., ir kuri tuo metu lėmė pedagogų, bibliotekininkų, mokyklų virėjų pajamų sumažėjimą 3 %. Daugiau skaityti svetainėje Unison.
 
Nyderlandai – FNV nori 2,5 % išmokų
Iki kito derybų raundo konfederacija FNV nustatė tikslą padidinti atlyginimą 2,5 %, kas leistų padidinti atlyginimų kėlimo tempus aplenkiant infliacijos lygį, kuris šiuo metu sudaro 2 %. Naujame derybų raunde – tikslas – padorus darbas ir vienodo užmokesčio už vienodos vertės darbą užtikrinimas, ypatingą dėmesį atkreipiant į laikino įdarbinimo ir agentų darbo sumažinimą. Daugiau skaityti FNV Abvakabo svetainėje.

Komentarai išjungti.